Prihodnje šolsko leto v novi OŠ Janeza Puharja Kranj – Center

Po uspešno izvedeni obnovi vzhodnega krila šole pri Prešernovem gaju je MO Kranj sprejela Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, ki je bil nedavno objavljen v Uradnem listu št. 44/2021.

Z uresničitvijo tega odloka bo nekdanja podružnična šola Center pri Prešernovem gaju skupaj z obnovljenim vzhodnim krilom zaživela kot samostojna osnovna šola, kar je bila dolgoletna želja krajanov KS Center.

Poleg nove matične šole v sestavo zavoda sodi še Podružnična šola Primskovo in oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na Komenskega 4. Skupna zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je tako 31 oddelkov: 21 za matično šolo in 10 za Podružnično šolo Primskovo.

Pošta Slovenije na poti samoukinitve – 2. del

Ko je Pošta Slovenije pred natanko dvema letoma napovedala krajšanje obratovalnega časa poštnega urada na Poštni ulici 4 (tukaj), ni bilo treba biti jasnovidec, da bi uganili nadaljnji potek dogodkov. In res: leto za tem je vodstvo Pošte ugotovilo, da je uradu upadel promet. Dlje kot ima poslovalnica zaprta vrata, manj ima strank?! Kakšno presenečenje!

Ko je januarja letos nato sledilo dodatno skrajšanje obratovalnega časa in prehod na deljen delovni čas (tukaj), ni bilo dvoma, da je končni cilj zaprtje urada. Le katera firma, ki je pri zdravi pameti, ima v soboto dopoldan v mestnem središču zaprta vrata?! Pošta Slovenije, itak.

Ni preteklo devet mesecev in na občino je priromal dopis (tukaj), v katerem Pošta prosi občino za mnenje o preoblikovanju poštnega urada v t. i. »pogodbeno pošto«. Ne veste, kaj je »pogodbena pošta«? To je lahko v bistvu kdorkoli, npr. trafika, trgovina, turistično informacijski center…, ki mu Pošta s pogodbo prepusti opravljanje neposrednega stika s strankami.

KS Center je županu svetovala, naj poda odklonilno mnenje (tukaj). Mnenje občine sicer ni zavezujoče, vendar ga Pošta mora predložiti Agenciji za komunikacijska omrežja, ki odloči o preoblikovanju poštnega urada v pogodbeno pošto. Ker Pošta še vedno ni razkrila konkretnih podatkov o poslovnih rezultatih, jo je župan pozval, naj najprej predloži analizo stanja z obrazloženimi in utemeljenimi razlogi za zaprtje urada (tukaj).

Odgovor Pošte (tukaj) je bil pričakovan: število storitev, ki jih uporabniki opravijo na pošti 4106, se je v letu 2019 glede na leto 2018 znižalo za 26,5%. Logično. Je mar kdo pričakoval, da se bo s skrajšanjem in deljenjem delovnega časa število opravljenih storitev povečalo?

Sočasno s pravkar omenjenim dopisovanjem se je na spletu pojavila napoved javne dražbe nepremičnine na Poštni ulici 4. Izklicna cena za celotno stavbo: 1,5 mio evrov. In zdaj smo pri bistvu problema: Pošti Slovenije se preprosto ne dá ukvarjati s svojim osnovnim biznisom; opravljanje poštnih storitev zanjo ni več dovolj zanimivo v primerjavi s prodajo nepremičnine. Zato vodstvo Pošte že zadnji dve leti z vsiljevanjem skrajšanega obratovalnega časa sámo sebi pripravlja teren, na katerem bo upravičevalo zaprtje poštnega urada. Saj veste: spremenjene navade potrošnikov, promet nam upada, potrebna je racionalizacija, pa optimizacija…

Povsem nesprejemljivo in nepredstavljivo je, da bi mestno središče tretje največje občine v državi ostalo brez izvajalca poštnih storitev. Zato mora občina še naprej nasprotovati preoblikovanju poštnega urada. Z vidika mestnega središča bi bila sprejemljiva rešitev tudi ustanovitev t. i. kolokacije, po kateri bi se v obstoječi poslovalnici poleg poštnega okenca odprlo še okence upravne enote in okence občinske uprave. S tem bi Stari Kranj pridobil dodatne javne vsebine, ki bi prispevale k izboljšanju kakovosti bivalnega in poslovnega okolja ter povečale obisk mestnega središča.

Zdaj uradno: poslovalnica v mestu predvidena za zaprtje – župan protestiral pri generalnem direktorju Pošte

Pred mesecem dni smo na ljubljansko poslovno enoto Pošte Slovenije poslali dopis (tukaj), v katerem smo izrazili nestrinjanje z nadaljnjim skrajševanjem delovnega časa poštnega urada v mestnem jedru. Zdaj smo prejeli odgovor, v katerem ljubljanska poslovna enota Pošte odkrito priznava, da predvideva nadaljnje upadanje osnovnih poštnih storitev in končno zaprtje urada na Poštni ulici.

V odgovoru, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj, Pošta utemeljuje svojo odločitev s poslovnimi analizami in drugimi yada yada argumenti, od katerih je za razumevanje položaja ne-bodi-jih-treba starih mestnih jeder ključna naslednja poved:

»Uporabniki poštnih storitev lahko vse storitve, razen prevzema obveščenih poštnih pošiljk, opravijo na bližnjih poštah.«

Razumete poanto? Namesto da bi poštne storitve Kranjčanom zagotovili v mestnem jedru in s tem v mesto pritegnili več obiskovalcev, bodo tu poslovalnico raje zaprli, prebivalci in biznisi iz centra pa naj hodijo na Planino oziroma na Dražgoško 8. Res dalekovidno!

Generalnega direktorja Pošte Slovenije je k preklicu odločitve o skrajšanju delovnega časa pozval tudi župan Rakovec (tukaj).

Če bo Pošta Slovenije nadaljevala s svojo zgrešeno politiko zapiranja, bo treba v sodelovanju z občino najti poslovnega partnerja, ki bo na pogodbeni podlagi prevzel opravljanje poštnih storitev v mestnem jedru. Stari Kranj ne sme ostati brez poštnih storitev.

Pošta Slovenije po poti samoukinitve

Ko je pošta 4106 na Poštni ulici lanskega oktobra prešla na deljen in skrajšan delovni čas, je KS na tej spletni strani napovedala, da je to zgolj prvi korak v smeri zaprtja urada (tukaj). Minilo je dobro leto in že je napovedano novo skrajšanje delovnega časa.

Od 3.1.2019 bo pošta dopoldan odprta le do 10.30 ure, popoldan do 17. ure (ob ponedeljkih, sredah in petkih) oziroma 18. ure (ob torkih in četrtkih), ob sobotah pa naj bi bila po novem sploh zaprta! Napovedano skrajšanje odpiralnega časa je neutemeljeno in za uporabnike popolnoma nefunkcionalno, zato bo vodilo k upadu obiska pošte, ta pa bo izgovor za nadaljnje krčenje obratovalnega časa… in tako naprej do končnega zaprtja.

Na Pošto Slovenije smo naslovili pismo (tukaj), v katerem jih pozivamo, da omogočijo poslovanje pošti 4106 v nespremenjenem obratovalnem času.

Bo zdaj iz mestnega jedra pobegnila tudi pošta?

Pošta Slovenije je napovedala skrb vzbujajoče skrajšanje obratovalnega časa svojega urada na Poštni ulici: od 8. oktobra dalje naj bi bila pošta med delavniki zaprta med 11.30 in 14.30 uro, zvečer že ob 18. (in ne ob 19. kot do sedaj), ob sobotah pa že ob 11. uri.

Čeprav je poštni urad dobro obiskan tekom celega dne, obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je skrajšanje delovnega časa samo prvi korak na poti do dokončnega zaprtja poštnega urada. To bi imelo za posledico bistveno poslabšanje bivalnega in poslovnega okolja, saj bi krajani in podjetniki morali oddajati in prevzemati pošto bodisi na pošti na Planini ali na Dražgoški ulici; poleg tega bi v mestnem jedru izgubili eno zadnjih uporabnih javnih storitev, zaradi katerih se ljudem sploh splača priti v mesto. Za oživljanje starega mestnega jedra bi bile posledice zaprtja pošte milo rečeno katastrofalne.

KS Center je na Pošto Slovenije naslovila dopis (tukaj), v katerem je vodstvo Poslovne enote Ljubljana pozvala k ohranitvi poslovanja poštnega urada na Poštni ulici 4; svojo podporo je obljubil tudi župan MO Kranj, Boštjan Trilar.

Krajani, podjetniki in drugi uporabniki poštnih storitev: pišite Pošti Slovenije na naslov info@posta.si in zahtevajte ohranitev poslovanja poštnega urada v nespremenjenem obratovalnem času.