Sestanek Letališke partnerske skupine za okolje

5. maja je v organizaciji projekta ANIMA in MO Kranj potekal 2. sestanek Letališke partnerske skupine za okolje (LEPASO), ki se ga je med drugim udeležil tudi predsednik sveta KS Center kot predstavnik prebivalcev v vplivnem območju ljubljanskega letališča.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se Letališka partnerska skupina za okolje razširi med drugim s predstavnikom občin, ki se nahajajo v vplivnem območju letališča, in s predstavnikom prebivalcev. Razširjena skupina bo po vzoru Foruma dialoga pri frankfurtskem letališču trajno delovala kot prostor komunikacije, sodelovanja in mediacije med letališčem, njegovimi uporabniki in lokalnimi prebivalci.

Kot eno prvih aktivnosti bo Forum dialoga za ljubljansko letališče organiziral skupaj z vsemi predstavniki občin in predstavniki prebivalcev sestanek, na katerem bodo strokovnjaki za meritve hrupa in strokovnjaki za hrup in zdravje pojasnili metode in pomene meritev hrupa ter možne vplive na zdravje ljudi.

Kontrola zračnega prometa Slovenije bo v letošnjem letu pričela izvajati projekt
za uvedbo sprememb v zračnem prostoru letališča Ljubljana. Drugače kot v preteklosti, ko so se spremembe zračnih poti uveljavile mimo vednosti in volje prebivalcev, bodo to pot vse deležnike predhodno obvestili o nameravanih spremembah in pridobili njihovo mnenje.

Lastnik ljubljanskega letališča, Fraport Slovenija, se je zavezal, da bo poročal Forumu dialoga za ljubljansko letališče o možnostih za ponovno izvajanje monitoringa hrupa. Prevzel bo tudi vlogo obravnavanja vseh pritožb zaradi hrupa letalskega prometa. Občani naj pritožbe naslovijo preko spletnega
obrazca na naslovu:

https://www.fraport-slovenija.si/sl/podjetje/kontakt/

ali preko elektronskega poštnega naslova okolje@fraport-slovenija.si.