Konstituiral se je svet KS Center

Včeraj so se na prvi seji sestali novoizvoljeni svetniki KS Center.

Svet KS Center je potrdil mandate naslednjim članicam in članom, izvoljenim na rednih volitvah 20. 11. 2022:

  • Aleksander Pavšlar
  • Ana Černe
  • Stanka Prezelj
  • Urša Erjavc
  • Anže Šinkovec
  • Daša Zupan
  • Manca Pogačar.

V nadaljevanju je bil za predsednika sveta izvoljen Anže Šinkovec, za podpredsednico sveta pa Ana Černe.

Nekateri bi zradirali parkinge v mestnem jedru

Od MO Kranj smo pred nekaj dnevi prejeli nadvse sporen zapisnik »terenskega ogleda« mestnega jedra iz oktobra letošnjega leta (tukaj), ki problematizira nadaljnji obstoj parkirnih mest v območju omejenega prometa.

Parkinge opredeljuje kot »nepravilno umeščene«, »vedno polne« (logično, ker jih primanjkuje!) in »neprimerne«. Kot izhaja iz zapisnika, bi bilo treba parkirna mesta nadomestiti z novo »javno vsebino«, kot so pitniki, igrala, počivala, razgibala… Odgovor KS Center na zapisnik si lahko v celoti preberete tukaj.

Vodstvo kranjske občine zanika, da bi vsebina zapisnika odražala njihovo mnenje, češ da gre za neusklajena stališča predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Zapisnik s sugestivnimi komentarji pod fotografijami problematizira nadaljnji obstoj parkirnih mest.

Splošno znano dejstvo je, da v mestnem jedru in na njegovem obrobju parkirnih mest primanjkuje. Krajani vemo, da ob vsakem povečanem obisku mesta, v času prireditev in ob sobotnih dopoldnevih postane parkiranje misija nemogoče. Kot pritrjuje prometna študija »Ureditev mirujočega prometa v mestnem jedru Kranja« iz leta 2013, je že takrat za prebivalce, zaposlene in obiskovalce primanjkovalo cca 210 parkirnih mest. Od tedaj so potrebe zaradi naraščanja števila prebivalcev in nosilcev poslovne dejavnosti v območju omejenega prometa kvečjemu narasle. Po drugi strani je mestno jedro v posledici obnove trgov in ulic izgubilo približno 24 parkirnih mest; štiri javna parkirna mesta so bila dodatno izgubljena v tem mandatu. Nadaljnje ukinjanje parkirnih mest je nesprejemljivo, ker bo zmanjkalo prostora tako za stanovalce, kot tudi obiskovalce mesta in nosilce poslovnih dejavnosti. Iz izkušenj vemo, da to pomeni praznjenje in propadanje mesta.

Krajanke in krajani! Nekateri si očitno spet prizadevajo ukiniti parkirišča v mestnem jedru. Če želite obdržati možnost parkiranja v bližini svojega doma, se obvezno udeležite volitev v svet krajevne skupnosti v nedeljo, 20. novembra, in glasujte za tiste kandidate, ki nasprotujejo ukinjanju parkirnih mest.

Pošta Slovenije bi izvajanje poštnih storitev zaupala dimnikarstvu Dovrtel

Med poslovnimi subjekti in krajani je ta teden završala novica, da naj bi Pošta Slovenije v začetku novembra zaprla svojo poslovalnico na Poštni ulici in izvajanje poštnih storitev s pogodbo prepustila dimnikarstvu Dovrtel, ki bi to dejavnost opravljal na lokaciji svojega podjetja, t. j. na Koroški cesti 45.

Ta novica je tudi na občini povzročila nemalo začudenja, saj o sprejetju te enostranske odločitve ni bila vnaprej obveščena, pa čeprav je s Pošto vodila razgovore o tem, da bi izvajanje poštnih storitev ohranili v mestnem središču. V igri sta bili dve rešitvi: po prvi bi pogodbeno pošto prevzela Komunala Kranj, po drugi pa bi poštne storitve še naprej opravljala Pošta, le v manjšem in cenejšem prostoru. Prostorska rešitev za eno in drugo varianto se je iskala v delu pritličnega poslovnega prostora na Glavnem trgu 17 poleg šivalnice.

Kje se je zataknilo? Kolikor je mogoče razbrati iz dostopnih podatkov, so zadnji pogovori potekali v smeri, da poštne storitve še naprej izvaja Pošta s svojimi zaposlenimi v drugem prostoru, pri čemer pa je bila po oceni Pošte ponujena lokacija na Glavnem trgu 17 zanjo premajhna. Na tej točki je komunikacija konec avgusta letos iz neznanih razlogov zamrla, kar je Pošta izkoristila za sprejem ponudbe dimnikarstva Dovrtel, češ da so pogovori z občino potekali predolgo, zdaj pa je kakor »v časovni stiski«.

Dejstvo je, da je nova lokacija, kjer naj bi se storitve izvajale, popolnoma neprimerna. Koroška cesta 45 je za stanovalce mestnega središča od rok, podobno kot centralna pošta na Dražgoški. Dvesto metrov naprej se nahaja Petrolov servis, kjer prav tako sprejemajo pisemske pošiljke, kar dodatno kaže na nesmiselnost odločitve Pošte: mestno središče, kjer je največja koncentracija uporabnikov, izvajalca poštnih storitev očitno ne potrebuje, na obrobju mesta pa si lahko neposredno konkurirata dva.

MO Kranj in KS Center se z enostransko odločitvijo Pošte ne strinjata in ji bosta nasprotovali. Krajani pa že napovedujejo zbiranje podpisov pod peticijo za zagotavljanje poštnih storitev v mestnem središču.

V Kranju se je začel projekt Prostofer

Danes je začela v Mestni občini Kranj uradno delovati brezplačna telefonska številka 080 10 10 v okviru projekta Prostofer, ki zagotavlja brezplačen prevoz starejšim in invalidom s pomočjo voznikov prostovoljcev. Upravičenim uporabnikom bo poslej na voljo brezplačen prevoz do zdravstvenega doma, lekarne ali dnevnega centra za starejše, in sicer v e-avtomobilu, ki ga zagotavlja občina. Prevoze, ki jih bo izvajalo sedem prostovoljcev, bodo zagnali 17. septembra.

Prostofer, trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših in invalidov, je namenjen občanom in občankam nad 65 let, mlajšim upokojencem in invalidom, ki ne vozijo sami, imajo slabše povezave z javnim prevozom, so prejemniki socialne pomoči, imajo nizke pokojnine in nimajo sorodnikov, ki bi jim nudili prevoz. Njihov klic na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsak delovni dan med 8. in 18. uro bo sprejel komunikacijski center. Ta bo zabeležil podatke klicatelja in lokacijo prevoza ter o tem obvestil voznika. Prevoze je potrebno naročiti vsaj tri dni pred želeno storitvijo. Izvajali se bodo vsak delovnik med 7. in 18. uro, začenši s 17. septembrom 2021.

E-vozilo, za katerega je poskrbela Mestna občina Kranj (MOK), bo primarno namenjeno prevozu občank in občanov do zdravstvenih in javnih ustanov, ki se nahajajo na območju občine, pa tudi do Splošne bolnišnice Jesenice in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Če bo na razpolago tako vozilo kot prostovoljec, in ne bo povpraševanja po prevozih do zdravstvenih in javnih ustanov, se bodo lahko opravili tudi prevozi upravičencev za nujni obisk trgovine in druge storitvene dejavnosti ter za namene družabnega življenja, kot na primer prevoz do obiska dnevnih centrov za starejše in invalide ter drugih medgeneracijskih središč oziroma programov za starejše in invalide. Prevozi niso namenjeni nepokretnim ali hudo bolnim, saj prostovoljci za delo z njimi niso usposobljeni.

MOK zbira prijave za dodatne voznike prostovoljce na telefonski številki 04 23 73 371.

MOK poziva prebivalce starega mestnega jedra k sodelovanju

Mestna občina Kranj se že več let zavzema za prenovo starega mestnega jedra. A ker je osnovni dokument za ta korak zastarel, je treba pripraviti nov občinski podrobni prostorski načrt. V ta namen je treba opraviti tudi geodetski posnetek starega mestnega jedra in bližnje okolice, pri čemer je ključno sodelovanje prebivalcev starega mestnega jedra z geodeti.

Podjetje Geobi (izvajalec del) je že začelo z meritvami in izvajalo jih bo predvidoma do 31. julija 2021. Vendar pa so sodelavci podjetja že v štartu naleteli na težave, saj jim je dostop do mnogih površin onemogočen zaradi neodzivnosti številnih lastnikov. 

Znotraj območja je treba posneti vso komunalno infrastrukturo, izveske na fasadah, klopi, svetilke, koše za smeti, oglaševalne panoje, drevesa, ograje, vhode v rove, tudi brežino, če je to le mogoče, pa atrije, ulice in druge podrobnosti, ki bodo prispevale h kakovostni izdelavi vsebine. Podatke bodo nato uporabili tudi za izdelavo konservatorskega načrta, ki je osnova za nov občinski podrobni prostorski načrt.

Ker je vsem mar za kakovost bivanja in lepo prihodnost v starem mestnem jedru, Mestna občina Kranj prijazno naproša prebivalce starega mestnega jedra, da geodetom omogočijo dostop, ki ga potrebujejo na njihovih naslovih za izvedbo naročenih storitev ob delovnih dneh med 7. in 19. uro vse do konca julija 2021.

Za več informacij lahko občani kontaktirajo izvajalca del podjetje Geobi na 041 78 70 68 oziroma Romano Fister Frelih z Urada za okolje in prostor na Mestni občini Kranj na romana-Fister-Frelih@kranj.si ali 04 23 73 151.