MOK poziva prebivalce starega mestnega jedra k sodelovanju

Mestna občina Kranj se že več let zavzema za prenovo starega mestnega jedra. A ker je osnovni dokument za ta korak zastarel, je treba pripraviti nov občinski podrobni prostorski načrt. V ta namen je treba opraviti tudi geodetski posnetek starega mestnega jedra in bližnje okolice, pri čemer je ključno sodelovanje prebivalcev starega mestnega jedra z geodeti.

Podjetje Geobi (izvajalec del) je že začelo z meritvami in izvajalo jih bo predvidoma do 31. julija 2021. Vendar pa so sodelavci podjetja že v štartu naleteli na težave, saj jim je dostop do mnogih površin onemogočen zaradi neodzivnosti številnih lastnikov. 

Znotraj območja je treba posneti vso komunalno infrastrukturo, izveske na fasadah, klopi, svetilke, koše za smeti, oglaševalne panoje, drevesa, ograje, vhode v rove, tudi brežino, če je to le mogoče, pa atrije, ulice in druge podrobnosti, ki bodo prispevale h kakovostni izdelavi vsebine. Podatke bodo nato uporabili tudi za izdelavo konservatorskega načrta, ki je osnova za nov občinski podrobni prostorski načrt.

Ker je vsem mar za kakovost bivanja in lepo prihodnost v starem mestnem jedru, Mestna občina Kranj prijazno naproša prebivalce starega mestnega jedra, da geodetom omogočijo dostop, ki ga potrebujejo na njihovih naslovih za izvedbo naročenih storitev ob delovnih dneh med 7. in 19. uro vse do konca julija 2021.

Za več informacij lahko občani kontaktirajo izvajalca del podjetje Geobi na 041 78 70 68 oziroma Romano Fister Frelih z Urada za okolje in prostor na Mestni občini Kranj na romana-Fister-Frelih@kranj.si ali 04 23 73 151.

Sestanek Letališke partnerske skupine za okolje

5. maja je v organizaciji projekta ANIMA in MO Kranj potekal 2. sestanek Letališke partnerske skupine za okolje (LEPASO), ki se ga je med drugim udeležil tudi predsednik sveta KS Center kot predstavnik prebivalcev v vplivnem območju ljubljanskega letališča.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se Letališka partnerska skupina za okolje razširi med drugim s predstavnikom občin, ki se nahajajo v vplivnem območju letališča, in s predstavnikom prebivalcev. Razširjena skupina bo po vzoru Foruma dialoga pri frankfurtskem letališču trajno delovala kot prostor komunikacije, sodelovanja in mediacije med letališčem, njegovimi uporabniki in lokalnimi prebivalci.

Kot eno prvih aktivnosti bo Forum dialoga za ljubljansko letališče organiziral skupaj z vsemi predstavniki občin in predstavniki prebivalcev sestanek, na katerem bodo strokovnjaki za meritve hrupa in strokovnjaki za hrup in zdravje pojasnili metode in pomene meritev hrupa ter možne vplive na zdravje ljudi.

Kontrola zračnega prometa Slovenije bo v letošnjem letu pričela izvajati projekt
za uvedbo sprememb v zračnem prostoru letališča Ljubljana. Drugače kot v preteklosti, ko so se spremembe zračnih poti uveljavile mimo vednosti in volje prebivalcev, bodo to pot vse deležnike predhodno obvestili o nameravanih spremembah in pridobili njihovo mnenje.

Lastnik ljubljanskega letališča, Fraport Slovenija, se je zavezal, da bo poročal Forumu dialoga za ljubljansko letališče o možnostih za ponovno izvajanje monitoringa hrupa. Prevzel bo tudi vlogo obravnavanja vseh pritožb zaradi hrupa letalskega prometa. Občani naj pritožbe naslovijo preko spletnega
obrazca na naslovu:

https://www.fraport-slovenija.si/sl/podjetje/kontakt/

ali preko elektronskega poštnega naslova okolje@fraport-slovenija.si.

Prihodnje šolsko leto v novi OŠ Janeza Puharja Kranj – Center

Po uspešno izvedeni obnovi vzhodnega krila šole pri Prešernovem gaju je MO Kranj sprejela Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, ki je bil nedavno objavljen v Uradnem listu št. 44/2021.

Z uresničitvijo tega odloka bo nekdanja podružnična šola Center pri Prešernovem gaju skupaj z obnovljenim vzhodnim krilom zaživela kot samostojna osnovna šola, kar je bila dolgoletna želja krajanov KS Center.

Poleg nove matične šole v sestavo zavoda sodi še Podružnična šola Primskovo in oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na Komenskega 4. Skupna zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je tako 31 oddelkov: 21 za matično šolo in 10 za Podružnično šolo Primskovo.

Zdaj uradno: poslovalnica v mestu predvidena za zaprtje – župan protestiral pri generalnem direktorju Pošte

Pred mesecem dni smo na ljubljansko poslovno enoto Pošte Slovenije poslali dopis (tukaj), v katerem smo izrazili nestrinjanje z nadaljnjim skrajševanjem delovnega časa poštnega urada v mestnem jedru. Zdaj smo prejeli odgovor, v katerem ljubljanska poslovna enota Pošte odkrito priznava, da predvideva nadaljnje upadanje osnovnih poštnih storitev in končno zaprtje urada na Poštni ulici.

V odgovoru, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj, Pošta utemeljuje svojo odločitev s poslovnimi analizami in drugimi yada yada argumenti, od katerih je za razumevanje položaja ne-bodi-jih-treba starih mestnih jeder ključna naslednja poved:

»Uporabniki poštnih storitev lahko vse storitve, razen prevzema obveščenih poštnih pošiljk, opravijo na bližnjih poštah.«

Razumete poanto? Namesto da bi poštne storitve Kranjčanom zagotovili v mestnem jedru in s tem v mesto pritegnili več obiskovalcev, bodo tu poslovalnico raje zaprli, prebivalci in biznisi iz centra pa naj hodijo na Planino oziroma na Dražgoško 8. Res dalekovidno!

Generalnega direktorja Pošte Slovenije je k preklicu odločitve o skrajšanju delovnega časa pozval tudi župan Rakovec (tukaj).

Če bo Pošta Slovenije nadaljevala s svojo zgrešeno politiko zapiranja, bo treba v sodelovanju z občino najti poslovnega partnerja, ki bo na pogodbeni podlagi prevzel opravljanje poštnih storitev v mestnem jedru. Stari Kranj ne sme ostati brez poštnih storitev.

Bo zdaj iz mestnega jedra pobegnila tudi pošta?

Pošta Slovenije je napovedala skrb vzbujajoče skrajšanje obratovalnega časa svojega urada na Poštni ulici: od 8. oktobra dalje naj bi bila pošta med delavniki zaprta med 11.30 in 14.30 uro, zvečer že ob 18. (in ne ob 19. kot do sedaj), ob sobotah pa že ob 11. uri.

Čeprav je poštni urad dobro obiskan tekom celega dne, obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je skrajšanje delovnega časa samo prvi korak na poti do dokončnega zaprtja poštnega urada. To bi imelo za posledico bistveno poslabšanje bivalnega in poslovnega okolja, saj bi krajani in podjetniki morali oddajati in prevzemati pošto bodisi na pošti na Planini ali na Dražgoški ulici; poleg tega bi v mestnem jedru izgubili eno zadnjih uporabnih javnih storitev, zaradi katerih se ljudem sploh splača priti v mesto. Za oživljanje starega mestnega jedra bi bile posledice zaprtja pošte milo rečeno katastrofalne.

KS Center je na Pošto Slovenije naslovila dopis (tukaj), v katerem je vodstvo Poslovne enote Ljubljana pozvala k ohranitvi poslovanja poštnega urada na Poštni ulici 4; svojo podporo je obljubil tudi župan MO Kranj, Boštjan Trilar.

Krajani, podjetniki in drugi uporabniki poštnih storitev: pišite Pošti Slovenije na naslov info@posta.si in zahtevajte ohranitev poslovanja poštnega urada v nespremenjenem obratovalnem času.