Pošta Slovenije bi izvajanje poštnih storitev zaupala dimnikarstvu Dovrtel

Med poslovnimi subjekti in krajani je ta teden završala novica, da naj bi Pošta Slovenije v začetku novembra zaprla svojo poslovalnico na Poštni ulici in izvajanje poštnih storitev s pogodbo prepustila dimnikarstvu Dovrtel, ki bi to dejavnost opravljal na lokaciji svojega podjetja, t. j. na Koroški cesti 45.

Ta novica je tudi na občini povzročila nemalo začudenja, saj o sprejetju te enostranske odločitve ni bila vnaprej obveščena, pa čeprav je s Pošto vodila razgovore o tem, da bi izvajanje poštnih storitev ohranili v mestnem središču. V igri sta bili dve rešitvi: po prvi bi pogodbeno pošto prevzela Komunala Kranj, po drugi pa bi poštne storitve še naprej opravljala Pošta, le v manjšem in cenejšem prostoru. Prostorska rešitev za eno in drugo varianto se je iskala v delu pritličnega poslovnega prostora na Glavnem trgu 17 poleg šivalnice.

Kje se je zataknilo? Kolikor je mogoče razbrati iz dostopnih podatkov, so zadnji pogovori potekali v smeri, da poštne storitve še naprej izvaja Pošta s svojimi zaposlenimi v drugem prostoru, pri čemer pa je bila po oceni Pošte ponujena lokacija na Glavnem trgu 17 zanjo premajhna. Na tej točki je komunikacija konec avgusta letos iz neznanih razlogov zamrla, kar je Pošta izkoristila za sprejem ponudbe dimnikarstva Dovrtel, češ da so pogovori z občino potekali predolgo, zdaj pa je kakor »v časovni stiski«.

Dejstvo je, da je nova lokacija, kjer naj bi se storitve izvajale, popolnoma neprimerna. Koroška cesta 45 je za stanovalce mestnega središča od rok, podobno kot centralna pošta na Dražgoški. Dvesto metrov naprej se nahaja Petrolov servis, kjer prav tako sprejemajo pisemske pošiljke, kar dodatno kaže na nesmiselnost odločitve Pošte: mestno središče, kjer je največja koncentracija uporabnikov, izvajalca poštnih storitev očitno ne potrebuje, na obrobju mesta pa si lahko neposredno konkurirata dva.

MO Kranj in KS Center se z enostransko odločitvijo Pošte ne strinjata in ji bosta nasprotovali. Krajani pa že napovedujejo zbiranje podpisov pod peticijo za zagotavljanje poštnih storitev v mestnem središču.