Člani sveta KS

2022-2026

Predsednik sveta:
Anže Šinkovec

Podpredsednica sveta:
Daša Zupan

Člani sveta:

Urša Erjavc

dr. Aleksander Pavšlar

Stanka Prezelj

Ana Černe – prenehal mandat

Manca Pogačar – prenehal mandat

Sestava sveta KS v prejšnjih mandatnih obdobjih

Predsednik sveta:
dr. Aleksander Pavšlar

Podpredsednik sveta:
Anže Šinkovec

Člani sveta:
Anton Marolt
Tania Mendillo
Stanka Prezelj
Elizabeta Valič
Petra Vencelj

Predsednik sveta:
dr. Aleksander Pavšlar

Podpredsednik sveta:
Franc Benedik

Člani sveta:
Anton Marolt
Tania Mendillo
Špela Peternel
Stanka Prezelj
Petra Vencelj

Predsednik sveta:
dr. Aleksander Pavšlar

Podpredsednik sveta:
Franc Benedik

Člani sveta:
Francka Marchel
Anton Marolt
Tania Mendillo
Špela Peternel
Petra Vencelj