Zapore ulic v KS Center ob izvedbi prireditve Krančkov karneval 2023

V soboto, 18.2.2023, se bo v Kranju odvijal tradicionalni Krančkov karneval.

Zaradi prireditve bodo med 9:00 in 14:00 uro popolnoma zaprte naslednje ceste in trgi:

 • Glavni trg s Hlebšovim podhodom
 • Prešernova ulica
 • Poštna ulica
 • Jenkova ulica

V času prireditev bo določena intervencijska pot, ki bo omogočala vstop in izstop za stanovalce v mestnem jedru in sicer bo potekala na relaciji: Poštna ulica, Tavčarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Tomšičeva ulica do Reginčeve ulice in preko Majstrovega trga. Vseeno zaradi pričakovane gneče stanovalcem priporočamo, da svoje avtomobile parkirajo izven mestnega jedra.

Na dan prireditve bo parkirišče pri Čebelici na voljo zgolj stanovalcem mestnega jedra s parkirnimi dovolilnicami.

Intervencijska pot Krančkov smenj
Intervencijska pot Krančkov smenj
Zapora Krančkov smenj
Zapora Krančkov smenj

Zapore ulic v KS Center ob izvedbi prireditve Prešernov smenj

V sredo, 8.2.2023, se bo v Kranju odvijal tradicionalni Prešernov smenj.

Zaradi prireditve bodo popolnoma zaprte naslednje ceste:

od 6.00 do 18.00 ure:

 • ZAPORA 2: križišče Stritarjeve in Gregorčičeve ulica (Stritarjeva ulica ,
  Gregorčičeva je zaprta do Prešernovega gaja
 • ZAPORA 3: križišče Koroške ceste in ceste med Globusom in Delavskim domom
  (Koroška cesta 2a)

od 7.00 do 18.00 ure:

 • ZAPORA 1: potopni količki »pri Čebelici« (Cesta 1. maja1a)
 • ZAPORA 11: križišče Gregorčičeve cesta pri potopnih količkih (Gregorčičeva cesta 1)
  od 9.00 do 18.00 ure:
 • ZAPORA 4: križišče Poštne in Tavčarjeve ulice (Poštna ulica 3)
 • ZAPORA 5: križišče Tavčarjeve in Maistrovega trga (Maistrov trg 10)
 • ZAPORA 6: križišče Gregorčičeve ceste in Maistrov trg (Maistrov trg 1)
 • ZAPORA 7: križišče Jenkove in Tomšičeve ulice (Jenkova ulica 10)
 • ZAPORA 8: križišče Tomšičeve ulice in Glavni trg (Tomšičeva ulica 22)
 • ZAPORA 9: križišče Glavni trg in Cankarjeva ulica (Cankarjeva ulica 10)
 • ZAPORA 10: križišče Trubarjev trg (Trubarjev trg 10)
 • ZAPORA 12: križišče Gregorčičeve cesta in Slovenski trg (Slovenski trg 3)
 • ZAPORA 13: parkirišče pred avlo Mok (Slovenski trg 1)
 • ZAPORA 13a : cesta Slovenski trg

V času prireditev bo določena intervencijska pot, ki bo omogočalavstop in izstop za stanovalce v mestnem jedru in sicer bo potekala na relaciji: Poštna ulica, Tavčarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Tomšičeva ulica do Reginčeve ulice.

Na dan prireditve bo parkirišče pri Čebelici na voljo zgolj stanovalcem mestnega jedra s parkirnimi dovolilnicami.

Obvestilo o zapori mostu čez Savo – Ljubljanska cesta

Zaradi obnove mostu čez Savo bo, med 31.1.2023 in 20.11.2023, uvedena popolna zapora mostu. Obvoz za motorni promet bo urejen preko Delavskega mostu in po Stari cesti. Za pešce bo mogoča pot preko Savskega otoka.

Obnova mostu naj bi po napovedih trajala slabih 10 mesecev, v tem času pa bo, po izkušnjah ob obnovi Delavskega mostu in mostu na Stari cesti, gibanje po Kranju oteženo. Je pa pričakovati, da ne bomo deležni tako drastičnih zastojev, kot se jih spomnimo iz časov obnove mostu na Stari cesti. Poseben izziv bo prehajanje Save predstavljalo za pešce, ki se jim bo pot proti železniški postaji in Stražišču občutno podaljšala. Na srečo je občina pred časom uredila pešpot mimo Majdičevega mlina na Savski otok, ki bo do zaključka obnove mostu še kako dobrodošla. Trenutno potekajo tudi razgovori MOK z Ministrstvom za obrambo, če bi se, za čas obnove, našla možnost za postavitev pontonskega mostu preko Save.

Posebej je potrebno omeniti tudi, da se uvaja tudi enosmerni promet če most pri Planiki. Še pomembneje pa je, da bo most prevozen zgolj za osebna vozila lažja od 1,5 t. Pešcem, kolesarjem in motoristom bo prehajanje mostu do nadaljnjega prepovedano.

Povišanje cen dovolilnic za vstop v mestno jedro

Ali se nam obeta nova podražitev cen parkirnih in dostavnih dovolilnic?

10. januarja 2023 je bil predsednik sveta KS Center obveščen, da namerava MO Kranj sprejeti dopolnitve Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin.

Če je dosedaj veljalo, da je prva dovolilnica na stanovanjsko enoto za krajane brezplačna, za drugo in tretjo pa se plača taksa v višini 24 oziroma 48 evrov, je v spremembah MO Kranj predlagala, da bi taksa za prvo dovolilnico znašala 30 evrov, za drugo 90 evrov in za tretjo 180 evrov!
Podobno naj bi se dovolilnica za dostavo med 6. in 10. uro, ki je bila dosedaj prav tako brezplačna, s čimer naj bi se spodbujalo dostavo v jutranjih urah, podražila na 30 evrov.

KS Center je izrazila pričakovanje, da se cene v letu 2023 ne bodo povišale, saj je vsled visoke draginje neprimerno, da so krajani udarjeni po žepu še s strani lokalne oblasti. Prav tako je izrazila pričakovanje, da se ohrani brezplačno dovolilnico za jutranjo dostavo.

MO Kranj je po posredovanju tako oblikovala nov predlog, po katerem so nekoliko prilagodili prvotne cene in sicer:
– cena za prvo parkirno dovolilnico: 12 evrov
– cena za drugo parkirno dovolilnico: 24 evrov
– cena za tretjo parkirno dovolilnico: 48 evrov
– cena za dovolilnico za dostavo med 6. in 10. uro: 30 evrov

V Svetu KS Center pozdravljamo dejstvo, da je občina odstopila od prvotnega, po našem mnenju neživljenjskega predloga podražitev. Vseeno pa smo sprejeli sklep, ki županu in mestnemu svetu sporoča, da se ne strinjamo s predlaganimi podražitvami, in v katerem predlagamo, da ostaneta prva parkirna dovolilnica in dovolilnica za jutranjo dostavo še naprej brezplačni.

Posvet z županom o prevozninah v mestnem jedru

Občina se želi s krajani in drugimi deležniki pogovoriti o podrobnostih prometnega režima, ki v mestnem jedru zahteva plačilo dodatne pristojbine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, zato sklicuje posvet dne 4. 10. 2022 ob 17. uri v sejni sobi 15, Mestne občine Kranj. Na posvetu bosta med drugim prisotna župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe.

Skladno s 33. členom Odloka o občinskih cestah se za vozila, ki so težja od dovoljene teže, določi plačilo dnevne, mesečne ali letne prevoznine. V ilustracijo: dnevna prevoznina za vozila do 5 ton največje dovoljene mase znaša 20 evrov, za vozila nad 20 ton pa že 300 evrov.

To določilo sicer velja za vse občinske ceste, toda do posebnega odraza pride šele v območju omejenega prometa v starem mestnem jedru, kjer je največja dovoljena masa vozil omejena na 3,5 tone. Ker praktično vsak kamion presega to omejitev, plačilo prevoznine predstavlja dodaten strošek vsem tistim, ki potrebujejo dostavo z večjimi in težjimi vozili: npr. lastnikom nepremičnin, v katerih potekajo večja gradbena dela; nekaterim podjetnikom; stanovalcem, ki potrebujejo dostavo energentov z vozili…

Zaradi pritožb krajanov in investitorjev je KS Center občini predlagala možne rešitve tega problema. Ker gre za pomembno vprašanje, pozivamo prizadete krajane, nosilce poslovnih dejavnosti in lastnike nepremičnin, da se udeležijo posveta

v torek, 4. 10. 2022, ob 17. uri v sejni sobi 15 Mestne občine Kranj.

Vabilo župana tukaj.

Zapore prometa zaradi kolesarskih dirk

V soboto, 23. 7., in nedeljo, 24. 7., bodo ulice Kranja prizorišče tradicionalnih kolesarskih dirk v sklopu Kolesarskega praznika v Kranju 2022.

Zaradi izvedbe dirk je MO Kranj organizatorju, Kolesarskemu klubu Kranj, dovolila začasne popolne zapore z vmesnimi prekinitvami na naslednjih odsekih ulic:

V SOBOTO, 23. 7. 2022  
OD 12.30 DO 23.00
Ljubljanska cesta od rondoja pod Jelenovim klancem do Koroške
Koroška cesta od Ljubljanske do Stošičeve
del Bleiweisove pri Gorenjski banki
Stritarjeva ulica
Gregorčičeva ulica od Stritarjeve do Maistrovega trga
Slovenski trg
  V NEDELJO, 24. 7. 2022  
OD 12.30 DO 18.30
Koroška cesta od Ljubljanske do Bleiweisove (rondo)
Slovenski trg (obe ulici)
Gregorčičeva od Stritarjeve do Maistrovega trga in Ljubljanske
Maistrov trg
Prešernova ulica
Glavni trg
Poštna ulica
Ljubljanska cesta (Jelenov klanec)
del Mladinske ulice
Gregorčičeva od Stritarjeve do Prešernovega gaja
Partizanska ulica od Prešernovega gaja do Gregorčičeve