Posvet z županom o prevozninah v mestnem jedru

Občina se želi s krajani in drugimi deležniki pogovoriti o podrobnostih prometnega režima, ki v mestnem jedru zahteva plačilo dodatne pristojbine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, zato sklicuje posvet dne 4. 10. 2022 ob 17. uri v sejni sobi 15, Mestne občine Kranj. Na posvetu bosta med drugim prisotna župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe.

Skladno s 33. členom Odloka o občinskih cestah se za vozila, ki so težja od dovoljene teže, določi plačilo dnevne, mesečne ali letne prevoznine. V ilustracijo: dnevna prevoznina za vozila do 5 ton največje dovoljene mase znaša 20 evrov, za vozila nad 20 ton pa že 300 evrov.

To določilo sicer velja za vse občinske ceste, toda do posebnega odraza pride šele v območju omejenega prometa v starem mestnem jedru, kjer je največja dovoljena masa vozil omejena na 3,5 tone. Ker praktično vsak kamion presega to omejitev, plačilo prevoznine predstavlja dodaten strošek vsem tistim, ki potrebujejo dostavo z večjimi in težjimi vozili: npr. lastnikom nepremičnin, v katerih potekajo večja gradbena dela; nekaterim podjetnikom; stanovalcem, ki potrebujejo dostavo energentov z vozili…

Zaradi pritožb krajanov in investitorjev je KS Center občini predlagala možne rešitve tega problema. Ker gre za pomembno vprašanje, pozivamo prizadete krajane, nosilce poslovnih dejavnosti in lastnike nepremičnin, da se udeležijo posveta

v torek, 4. 10. 2022, ob 17. uri v sejni sobi 15 Mestne občine Kranj.

Vabilo župana tukaj.

Zapore prometa zaradi kolesarskih dirk

V soboto, 23. 7., in nedeljo, 24. 7., bodo ulice Kranja prizorišče tradicionalnih kolesarskih dirk v sklopu Kolesarskega praznika v Kranju 2022.

Zaradi izvedbe dirk je MO Kranj organizatorju, Kolesarskemu klubu Kranj, dovolila začasne popolne zapore z vmesnimi prekinitvami na naslednjih odsekih ulic:

V SOBOTO, 23. 7. 2022  
OD 12.30 DO 23.00
Ljubljanska cesta od rondoja pod Jelenovim klancem do Koroške
Koroška cesta od Ljubljanske do Stošičeve
del Bleiweisove pri Gorenjski banki
Stritarjeva ulica
Gregorčičeva ulica od Stritarjeve do Maistrovega trga
Slovenski trg
  V NEDELJO, 24. 7. 2022  
OD 12.30 DO 18.30
Koroška cesta od Ljubljanske do Bleiweisove (rondo)
Slovenski trg (obe ulici)
Gregorčičeva od Stritarjeve do Maistrovega trga in Ljubljanske
Maistrov trg
Prešernova ulica
Glavni trg
Poštna ulica
Ljubljanska cesta (Jelenov klanec)
del Mladinske ulice
Gregorčičeva od Stritarjeve do Prešernovega gaja
Partizanska ulica od Prešernovega gaja do Gregorčičeve  

V nedeljo dolgotrajna zapora prometa

V nedeljo, 5. junija, bo od 7. do 19. ure potekal slovenski 12-urni tek po ulicah mestnega jedra.

Potek proge 12- urnega teka.

Tek bo potekal po trasi Glavni trg – Cankarjeva – Tavčarjeva – Maistrov trg – Gregorčičeva – Slovenski trg – Koroška – Maistrov trg – Prešernova – Glavni trg, na kateri bo zaprt promet med 5.30 uro zjutraj in 19.30 uro zvečer.

Organizator prireditve je zavezan, da glede na potek prireditve oziroma na vrzeli med tekači v največji možni meri omogoča dostope z vozili do posameznih objektov in parkirišč v območju zapore.

https://slo12.run/

Participativni proračun: sledi še spletna delavnica in projektne pisarne

V Mestni občini Kranj so pretekli teden uspešno izvajali delavnice, na katerih so občankam in občanom podrobneje predstavili participativni proračun ter postopek sodelovanja. Hkrati so se lahko z izkušenimi trenerji pogovorili o idejah in predlogih za projekte, ki bi predstavljali dodano vrednost za njihovo skupnost.

V torek vabljeni na spletno delavnico brez omejitev

V želji, da bi občankam in občanom omogočili čim več možnosti za udeležbo na delavnicah, so se v MOK odločili organizirati tudi spletno delavnico, ki bo v torek, 18. januarja 2022, ob 19. uri, in bo potekala prek spletne platforme Zoom. Na njej bo lahko sodeloval vsak, ne glede na to, iz katere krajevne skupnosti prihaja. Spletni delavnici se bo možno pridružiti s klikom na to povezavo (bit.ly/participativniproračun_MOK2022).

Vklop bo mogoč že 15 minut pred začetkom delavnice, za udeležbo pa ni treba imeti naložene aplikacije. Vsi zainteresirani se lahko pridružijo preko računalnika ali mobilnega telefona. Če bi za uporabo platforme Zoom na dan delavnice potrebovali pomoč, se lahko obrnejo na tehnično podporo izvajalca delavnice, na e-naslov mario.benkoc@pina.si.

Pomoč pri oddaji predlogov

S ponedeljkom, 17. januarja 2022, se začenjajo tudi projektne pisarne. Na MOK oziroma v Kulturnem domu Predoslje (termini so navedeni v tabeli spodaj) bodo med 17. in 19. uro lahko zainteresirani oddali svoje predloge, pri čemer jim bodo po potrebi pomagali pri izpolnjevanju obrazca ter snovanju idej. Predloge je možno oddati do 4. februarja 2022, med 1. in 10. marcem pa bo sledilo glasovanje.

Več informacij o participativnem proračunu je na voljo na spletni strani projekta in v zbirni novici.

Delavnica KS Center za participativni proračun

Mestna občina Kranj bo v januarju 2022 prvič izvajala participativni proračun pod naslovom Projekti za vas in mesto.

Po besedah župana Matjaža Rakovca krajanke in krajani dobivajo priložnost, da sami razmislijo in odločijo, katerih investicij se je treba najprej lotiti. Uresničili pa jih bodo lahko s sredstvi, ki so v občinskem proračunu posebej rezervirana za razvoj njihove krajevne skupnosti. Sodelovanje pri naboru manjših, za krajane pomembnih investicij, je dragoceno. Pomeni tesnejšo povezavo z občino in krajevno skupnostjo – ker skupaj zmoremo več.

Krajani KS Center ste vabljeni na delavnico:

10. januarja 2022 ob 17. uri v stavbi Mestne občine Kranj, soba 15 (vhod skozi avlo).

Zaradi epidemioloških omejitev je na delavnici hkrati lahko prisotnih do 33 oseb; udeležba je možna do zapolnitve mest.

Kdor ne bo utegnil na navedeni datum, se lahko udeleži dodatne delavnice 18. januarja 2022 ob 19.00.

Med 5. januarjem in 4. februarjem 2022 bo možno oddati projektne predloge, glasovanje pa bo potekalo med 1. in 10. marcem 2022.

Prve dni januarja je vsako gospodinjstvo v Mestni občini Kranj prejelo zloženko s podrobnejšimi informacijami o poteku in sodelovanju pri izvedbi participativnega proračuna. Kdor vabila ni prejel, si ga lahko prebere tukaj.

Vabljeni, da oddate svoje predloge in z glasovanjem enega izberete za izvedbo v letu 2022.