12 urni tek po ulicah Kranja

V nedeljo, 2.6.2024, bo v Kranju potekal tradicionalni ultramaraton SLO12RUN. Letošnjega dogodka se bodo udeležili številni domači in tuji tekači. Dogodek bo potekal na prenovljeni trasi.

V času prireditve, med 7:00 in 19:30 bo veljala popolna zapora na območju trase. Za stanovalce bo urejena intervencijska pot z izhodom in vstopom v mesto pri Globusu. Na dan prireditve tudi ne bo mogoč izhod iz parkirišča na Podrtini, zato stanovalcem predlagamo, da svoje avtomobile s parkirišča umaknejo že dan prej.

Zapore ulic v KS Center ob izvedbi prireditve Krančkov karneval 2024

V soboto, 10.2.2023, se bo v Kranju odvijal tradicionalni Krančkov karneval.

Zaradi prireditve bodo med 10:00 in 14:00 uro popolnoma zaprte naslednje ceste in trgi:

 • Glavni trg s Hlebšovim podhodom
 • Prešernova ulica
 • Poštna ulica
 • Jenkova ulica

V času prireditev bo določena intervencijska pot, ki bo omogočala vstop in izstop za stanovalce v mestnem jedru in sicer bo potekala na relaciji: Poštna ulica, Tavčarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Tomšičeva ulica do Reginčeve ulice in preko Majstrovega trga. Vseeno zaradi pričakovane gneče stanovalcem priporočamo, da svoje avtomobile parkirajo izven mestnega jedra.

Na dan prireditve bo parkirišče pri Čebelici na voljo zgolj stanovalcem mestnega jedra s parkirnimi dovolilnicami.

Zapore ulic v KS Center ob izvedbi prireditve Prešernov smenj 2024

V četrtek, 8.2.2023, se bo v Kranju odvijal tradicionalni Prešernov smenj.

Zaradi prireditve bodo popolnoma zaprte naslednje ceste:

8.2.2024, od 6:00 do 18:00:
– Slovenski trg-Gregorčičeva ulilca / območje od križišča Koroške ceste in ceste med Globusom in Delavskim domom do objekta na naslovu Gregorčičeva ulica 18 (Hortikulturno društvo)

8.2.2024, od 7:00 do 20:00:
– Glavni trg-Tomšičeva ul.,
– Gregorčičeva ul.-Maistrov trg,
– Poštna-Tavčarjeva-Maistrov trg,
– Reginčeva ul. 13,
– Tomšičeva ul.-Glavni trg,
– Cankarjeva ul.-Trubarjev trg,
– Tavčarjeva ul.,
– Glavni trg-Prešernova ul.,
– Jenkova ul.

8.2.2024, od 9:00 do 18:00:
– Slovenski trg-mimo MOK,
– Parkirišče »Brioni«

8.2.2024, med 9.00 in 16.00, zaradi vožnje s kočijo popolna zapora ceste:
– Mestna knjižnica Kranj – Gregorčičeva ulica – Partizanska cesta:
– Gregorčičeva ulica-Maistrov trg,
– Slovenski trg-Gregorčičeva ul.,
– Gregorčičeva-Partizanska,
– Partizanska c.

V času prireditev bo določena intervencijska pot, ki bo omogočala vstop in izstop za stanovalce v mestnem jedru in sicer bo potekala na relaciji: Poštna ulica, Tavčarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Tomšičeva ulica do Reginčeve ulice.

Na dan prireditve bo parkirišče pri Čebelici na voljo zgolj stanovalcem mestnega jedra s parkirnimi dovolilnicami.

Tek za Kranj 2023

Dne 7.10.2023 se bo, med 11:45 in 13:15, odvijala prireditev Tek za Kranj 2023.

V času prireditve bo veljala popolna zapora na širšem delu KS Center.

V času prireditve mora organizator, v skladu z odločno MOK, stanovalcem in imetnikom poslovnih prostorov zagotoviti primeren dostop do njihovih objektov in zagotoviti intervencijske obvoze zaprtih javnih poti.

Festival športa Kranj 2023

V petek 29.9.2023 in soboto 30.9.2023 se bo odvil Festival športa Kranj 2023 v želji, da se čim več otrok in staršev spodbudi k športnemu udejstvovanju.

V času trajanja prireditve bo veljala popolna prometna zapora naslednji ulic in trgov:
– Tomšičeva ulica – Glavni trg
– Glavni trg – Prešernova ulica
– ploščad med cerkvijo in gledališčem

V času prireditve mora organizator, v skladu z odločno MOK, stanovalcem in imetnikom poslovnih prostorov zagotoviti primeren dostop do njihovih objektov in zagotoviti intervencijske obvoze zaprtih javnih poti.

Kolesarska dirka L’etape Slovenia

V nedeljo, dne 3.9.2023, bo na širšem območju kranja potekala kolesarska dirka L’etape Slovenia.

V času dirke bo, med 6:00 in 18:00 uro, veljala občasna popolna zapora posameznih cestnih odsekov. Več o zaporah in predvidenem času zapor si lahko preberete na https://slovenia.letapebytourdefrance.com/.

V času zapore mora organizator stanovalcem zagotoviti dostop do objektov, skladno s potekom prireditve.

Nočni tek po ulicah Kranja 2023

V soboto, dne 2.9.2023, bo v Kranju potekala prireditev Nočni tek po ulicah Kranja 2023. Prireditev se bo odvijala med 19:30 in 22:30 uro.

V času prireditve bo veljala popolna zapora naslednjih ulic in trgov:

 • Glavni trg – Prešernova ulica (od križišča z Reginčevo ulico 13 do križišča Tomšičeva ulica – Glavni trg),
 • Tomšičeva ulica – Glavni trg (od Mestne hiše do križišča Cankarjeva
  ul.-Trubarjev trg),
 • Cankarjeva ul.-Trubarjev trg (do križišča s Tavčarjevo ulico),
 • Tavčarjeva ulica,
 • Poštna – Tavčarjeva – Maistrov trg,
 • Gregorčičeva ulica – Maistrov trg,
 • Slovenski trg – Gregorčičeva ulica (od križišča Gregorčičeva ulica –
  Maistrov trg),
 • Partizanska cesta (do križišča Komenskega ulica – Partizanska cesta),
 • Komenskega ulica – Partizanska cesta (od križišča s Partizansko cesto do
  križišča Slovenski trg – Gregorčičeva ulica),
 • Stritarjeva ulica,
 • Bleiweisova cesta (od križišča s Stritarjevo ulico do križišča Koroška cesta – Ljubljanska cesta II) in
 • Koroška cesta – Ljubljanska cesta II (do križišča Poštna – Tavčarjeva –Maistrov trg).

Organizator prireditve mora skladno s potekom prireditve oz. glede na vrzeli med tekači v največji možni meri omogočati dostope z vozili do posameznih objektov in parkirišč.

POPLAVE 2023 – Ocena škode zaradi močnih neurij

Mestna občina Kranj je dne 10. 8. 2023 pričela z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem. Prijave škode bo Mestna občina Kranj zbirala na za to predpisanih obrazcih do vključno petka, 15. 9. 2023.

Krajani, ki jim je nastala škoda zaradi neurij in poplav, lahko dodatne informacije pridobijo na spletni strani MO Kranj.
https://www.kranj.si/poplave-2023-ocena-skode-zaradi-mocnih-neurij

Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanec dostavi v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj v času uradnih ur, ali pošlje na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, z dopisom »Prijava škode – Poplave avgust 2023«, najpozneje do petka, 15. septembra 2023.