POPLAVE 2023 – Ocena škode zaradi močnih neurij

Mestna občina Kranj je dne 10. 8. 2023 pričela z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem. Prijave škode bo Mestna občina Kranj zbirala na za to predpisanih obrazcih do vključno petka, 15. 9. 2023.

Krajani, ki jim je nastala škoda zaradi neurij in poplav, lahko dodatne informacije pridobijo na spletni strani MO Kranj.
https://www.kranj.si/poplave-2023-ocena-skode-zaradi-mocnih-neurij

Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanec dostavi v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj v času uradnih ur, ali pošlje na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, z dopisom »Prijava škode – Poplave avgust 2023«, najpozneje do petka, 15. septembra 2023.