Sestanek Letališke partnerske skupine za okolje

5. maja je v organizaciji projekta ANIMA in MO Kranj potekal 2. sestanek Letališke partnerske skupine za okolje (LEPASO), ki se ga je med drugim udeležil tudi predsednik sveta KS Center kot predstavnik prebivalcev v vplivnem območju ljubljanskega letališča.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se Letališka partnerska skupina za okolje razširi med drugim s predstavnikom občin, ki se nahajajo v vplivnem območju letališča, in s predstavnikom prebivalcev. Razširjena skupina bo po vzoru Foruma dialoga pri frankfurtskem letališču trajno delovala kot prostor komunikacije, sodelovanja in mediacije med letališčem, njegovimi uporabniki in lokalnimi prebivalci.

Kot eno prvih aktivnosti bo Forum dialoga za ljubljansko letališče organiziral skupaj z vsemi predstavniki občin in predstavniki prebivalcev sestanek, na katerem bodo strokovnjaki za meritve hrupa in strokovnjaki za hrup in zdravje pojasnili metode in pomene meritev hrupa ter možne vplive na zdravje ljudi.

Kontrola zračnega prometa Slovenije bo v letošnjem letu pričela izvajati projekt
za uvedbo sprememb v zračnem prostoru letališča Ljubljana. Drugače kot v preteklosti, ko so se spremembe zračnih poti uveljavile mimo vednosti in volje prebivalcev, bodo to pot vse deležnike predhodno obvestili o nameravanih spremembah in pridobili njihovo mnenje.

Lastnik ljubljanskega letališča, Fraport Slovenija, se je zavezal, da bo poročal Forumu dialoga za ljubljansko letališče o možnostih za ponovno izvajanje monitoringa hrupa. Prevzel bo tudi vlogo obravnavanja vseh pritožb zaradi hrupa letalskega prometa. Občani naj pritožbe naslovijo preko spletnega
obrazca na naslovu:

https://www.fraport-slovenija.si/sl/podjetje/kontakt/

ali preko elektronskega poštnega naslova okolje@fraport-slovenija.si.

Prihodnje šolsko leto v novi OŠ Janeza Puharja Kranj – Center

Po uspešno izvedeni obnovi vzhodnega krila šole pri Prešernovem gaju je MO Kranj sprejela Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, ki je bil nedavno objavljen v Uradnem listu št. 44/2021.

Z uresničitvijo tega odloka bo nekdanja podružnična šola Center pri Prešernovem gaju skupaj z obnovljenim vzhodnim krilom zaživela kot samostojna osnovna šola, kar je bila dolgoletna želja krajanov KS Center.

Poleg nove matične šole v sestavo zavoda sodi še Podružnična šola Primskovo in oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na Komenskega 4. Skupna zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je tako 31 oddelkov: 21 za matično šolo in 10 za Podružnično šolo Primskovo.

Javni posvet o katalogu urbane opreme v mestnem jedru

Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za turizem Kranj in LUZ, d.d. pripravlja katalog urbane opreme za območje starega mestnega jedra Kranja. Katalog bo obsegal priporočila in zahteve za oblikovanje in umeščanje stalne in začasne mestne opreme, kot so na primer klopi, cvetlična korita, koši za smeti…, pa tudi za postavitev gostinskih vrtov.

V starem mestnem jedru z izborom in umeščanjem urbane opreme v prostor nimamo dobrih izkušenj. Skoraj pod vsako mestno oblastjo so se klopi in cvetlična korita postavljala, odstranjevala, nadomeščala z novimi in spet odstranjevala. Nameni so bili morda najboljši – narediti prostor prijazen in urejen –, toda praktični rezultati teh prizadevanj niso dosegli pričakovanj. Podoba urbane opreme je postajala vse manj poenotena – še huje: posamezni posegi niso bili dobro premišljeni in funkcionalni, v določenih primerih pa so bili preprosto nesmiselni ali celo moteči (npr. umestitev pitnika na Trubarjevem trgu; drevo sredi Poštne ulice; »glasbena ograja« pod oknom stanovanjskih prostorov…).

V luči preteklih izkušenj je torej izdelava celovitega kataloga urbane opreme, česar se zdaj loteva občina, nujna, če želimo v mestu opustiti prakso parcialnih in enkratnih rešitev, ki silijo v naročanje vedno novih projektov »prenavljanja« urbane opreme. Seveda pa bo takšen katalog lahko služil svojemu namenu le pod pogojem, da bodo njegove rešitve ustrezale realnim potrebam stanovalcev in poslovnih subjektov v mestnem jedru.

Zato je pomembno, da se stanovalci, podjetniki in vsi tisti, ki imate v mestu investirano svoje premoženje, v čim večjem številu udeležite posveta o katalogu urbane opreme

v ponedeljek, 22. 6. 2020 od 14. do 16. ure v avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (vabilo – tukaj)

in s svojim mnenjem prispevate k oblikovanju takšnih rešitev, ki bodo ne le estetsko sprejemljive, ampak predvsem funkcionalne.

Pošta Slovenije na poti samoukinitve – 2. del

Ko je Pošta Slovenije pred natanko dvema letoma napovedala krajšanje obratovalnega časa poštnega urada na Poštni ulici 4 (tukaj), ni bilo treba biti jasnovidec, da bi uganili nadaljnji potek dogodkov. In res: leto za tem je vodstvo Pošte ugotovilo, da je uradu upadel promet. Dlje kot ima poslovalnica zaprta vrata, manj ima strank?! Kakšno presenečenje!

Ko je januarja letos nato sledilo dodatno skrajšanje obratovalnega časa in prehod na deljen delovni čas (tukaj), ni bilo dvoma, da je končni cilj zaprtje urada. Le katera firma, ki je pri zdravi pameti, ima v soboto dopoldan v mestnem središču zaprta vrata?! Pošta Slovenije, itak.

Ni preteklo devet mesecev in na občino je priromal dopis (tukaj), v katerem Pošta prosi občino za mnenje o preoblikovanju poštnega urada v t. i. »pogodbeno pošto«. Ne veste, kaj je »pogodbena pošta«? To je lahko v bistvu kdorkoli, npr. trafika, trgovina, turistično informacijski center…, ki mu Pošta s pogodbo prepusti opravljanje neposrednega stika s strankami.

KS Center je županu svetovala, naj poda odklonilno mnenje (tukaj). Mnenje občine sicer ni zavezujoče, vendar ga Pošta mora predložiti Agenciji za komunikacijska omrežja, ki odloči o preoblikovanju poštnega urada v pogodbeno pošto. Ker Pošta še vedno ni razkrila konkretnih podatkov o poslovnih rezultatih, jo je župan pozval, naj najprej predloži analizo stanja z obrazloženimi in utemeljenimi razlogi za zaprtje urada (tukaj).

Odgovor Pošte (tukaj) je bil pričakovan: število storitev, ki jih uporabniki opravijo na pošti 4106, se je v letu 2019 glede na leto 2018 znižalo za 26,5%. Logično. Je mar kdo pričakoval, da se bo s skrajšanjem in deljenjem delovnega časa število opravljenih storitev povečalo?

Sočasno s pravkar omenjenim dopisovanjem se je na spletu pojavila napoved javne dražbe nepremičnine na Poštni ulici 4. Izklicna cena za celotno stavbo: 1,5 mio evrov. In zdaj smo pri bistvu problema: Pošti Slovenije se preprosto ne dá ukvarjati s svojim osnovnim biznisom; opravljanje poštnih storitev zanjo ni več dovolj zanimivo v primerjavi s prodajo nepremičnine. Zato vodstvo Pošte že zadnji dve leti z vsiljevanjem skrajšanega obratovalnega časa sámo sebi pripravlja teren, na katerem bo upravičevalo zaprtje poštnega urada. Saj veste: spremenjene navade potrošnikov, promet nam upada, potrebna je racionalizacija, pa optimizacija…

Povsem nesprejemljivo in nepredstavljivo je, da bi mestno središče tretje največje občine v državi ostalo brez izvajalca poštnih storitev. Zato mora občina še naprej nasprotovati preoblikovanju poštnega urada. Z vidika mestnega središča bi bila sprejemljiva rešitev tudi ustanovitev t. i. kolokacije, po kateri bi se v obstoječi poslovalnici poleg poštnega okenca odprlo še okence upravne enote in okence občinske uprave. S tem bi Stari Kranj pridobil dodatne javne vsebine, ki bi prispevale k izboljšanju kakovosti bivalnega in poslovnega okolja ter povečale obisk mestnega središča.

Zdaj uradno: poslovalnica v mestu predvidena za zaprtje – župan protestiral pri generalnem direktorju Pošte

Pred mesecem dni smo na ljubljansko poslovno enoto Pošte Slovenije poslali dopis (tukaj), v katerem smo izrazili nestrinjanje z nadaljnjim skrajševanjem delovnega časa poštnega urada v mestnem jedru. Zdaj smo prejeli odgovor, v katerem ljubljanska poslovna enota Pošte odkrito priznava, da predvideva nadaljnje upadanje osnovnih poštnih storitev in končno zaprtje urada na Poštni ulici.

V odgovoru, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj, Pošta utemeljuje svojo odločitev s poslovnimi analizami in drugimi yada yada argumenti, od katerih je za razumevanje položaja ne-bodi-jih-treba starih mestnih jeder ključna naslednja poved:

»Uporabniki poštnih storitev lahko vse storitve, razen prevzema obveščenih poštnih pošiljk, opravijo na bližnjih poštah.«

Razumete poanto? Namesto da bi poštne storitve Kranjčanom zagotovili v mestnem jedru in s tem v mesto pritegnili več obiskovalcev, bodo tu poslovalnico raje zaprli, prebivalci in biznisi iz centra pa naj hodijo na Planino oziroma na Dražgoško 8. Res dalekovidno!

Generalnega direktorja Pošte Slovenije je k preklicu odločitve o skrajšanju delovnega časa pozval tudi župan Rakovec (tukaj).

Če bo Pošta Slovenije nadaljevala s svojo zgrešeno politiko zapiranja, bo treba v sodelovanju z občino najti poslovnega partnerja, ki bo na pogodbeni podlagi prevzel opravljanje poštnih storitev v mestnem jedru. Stari Kranj ne sme ostati brez poštnih storitev.

Pošta Slovenije po poti samoukinitve

Ko je pošta 4106 na Poštni ulici lanskega oktobra prešla na deljen in skrajšan delovni čas, je KS na tej spletni strani napovedala, da je to zgolj prvi korak v smeri zaprtja urada (tukaj). Minilo je dobro leto in že je napovedano novo skrajšanje delovnega časa.

Od 3.1.2019 bo pošta dopoldan odprta le do 10.30 ure, popoldan do 17. ure (ob ponedeljkih, sredah in petkih) oziroma 18. ure (ob torkih in četrtkih), ob sobotah pa naj bi bila po novem sploh zaprta! Napovedano skrajšanje odpiralnega časa je neutemeljeno in za uporabnike popolnoma nefunkcionalno, zato bo vodilo k upadu obiska pošte, ta pa bo izgovor za nadaljnje krčenje obratovalnega časa… in tako naprej do končnega zaprtja.

Na Pošto Slovenije smo naslovili pismo (tukaj), v katerem jih pozivamo, da omogočijo poslovanje pošti 4106 v nespremenjenem obratovalnem času.

Bo zdaj iz mestnega jedra pobegnila tudi pošta?

Pošta Slovenije je napovedala skrb vzbujajoče skrajšanje obratovalnega časa svojega urada na Poštni ulici: od 8. oktobra dalje naj bi bila pošta med delavniki zaprta med 11.30 in 14.30 uro, zvečer že ob 18. (in ne ob 19. kot do sedaj), ob sobotah pa že ob 11. uri.

Čeprav je poštni urad dobro obiskan tekom celega dne, obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je skrajšanje delovnega časa samo prvi korak na poti do dokončnega zaprtja poštnega urada. To bi imelo za posledico bistveno poslabšanje bivalnega in poslovnega okolja, saj bi krajani in podjetniki morali oddajati in prevzemati pošto bodisi na pošti na Planini ali na Dražgoški ulici; poleg tega bi v mestnem jedru izgubili eno zadnjih uporabnih javnih storitev, zaradi katerih se ljudem sploh splača priti v mesto. Za oživljanje starega mestnega jedra bi bile posledice zaprtja pošte milo rečeno katastrofalne.

KS Center je na Pošto Slovenije naslovila dopis (tukaj), v katerem je vodstvo Poslovne enote Ljubljana pozvala k ohranitvi poslovanja poštnega urada na Poštni ulici 4; svojo podporo je obljubil tudi župan MO Kranj, Boštjan Trilar.

Krajani, podjetniki in drugi uporabniki poštnih storitev: pišite Pošti Slovenije na naslov info@posta.si in zahtevajte ohranitev poslovanja poštnega urada v nespremenjenem obratovalnem času.