Aktualno

Javni posvet o katalogu urbane opreme v mestnem jedru

Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za turizem Kranj in LUZ, d.d. pripravlja katalog urbane opreme za območje starega mestnega jedra Kranja. Katalog bo obsegal priporočila in zahteve za oblikovanje in umeščanje stalne in začasne mestne opreme, kot so na primer klopi, cvetlična korita, koši za smeti…, pa tudi za postavitev gostinskih vrtov.

V starem mestnem jedru z izborom in umeščanjem urbane opreme v prostor nimamo dobrih izkušenj. Skoraj pod vsako mestno oblastjo so se klopi in cvetlična korita postavljala, odstranjevala, nadomeščala z novimi in spet odstranjevala. Nameni so bili morda najboljši – narediti prostor prijazen in urejen –, toda praktični rezultati teh prizadevanj niso dosegli pričakovanj. Podoba urbane opreme je postajala vse manj poenotena – še huje: posamezni posegi niso bili dobro premišljeni in funkcionalni, v določenih primerih pa so bili preprosto nesmiselni ali celo moteči (npr. umestitev pitnika na Trubarjevem trgu; drevo sredi Poštne ulice; »glasbena ograja« pod oknom stanovanjskih prostorov…).

V luči preteklih izkušenj je torej izdelava celovitega kataloga urbane opreme, česar se zdaj loteva občina, nujna, če želimo v mestu opustiti prakso parcialnih in enkratnih rešitev, ki silijo v naročanje vedno novih projektov »prenavljanja« urbane opreme. Seveda pa bo takšen katalog lahko služil svojemu namenu le pod pogojem, da bodo njegove rešitve ustrezale realnim potrebam stanovalcev in poslovnih subjektov v mestnem jedru.

Zato je pomembno, da se stanovalci, podjetniki in vsi tisti, ki imate v mestu investirano svoje premoženje, v čim večjem številu udeležite posveta o katalogu urbane opreme

v ponedeljek, 22. 6. 2020 od 14. do 16. ure v avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (vabilo – tukaj)

in s svojim mnenjem prispevate k oblikovanju takšnih rešitev, ki bodo ne le estetsko sprejemljive, ampak predvsem funkcionalne.

Na voljo zaščitne maske za starejše krajane in ranljive skupine

V Mestni občini Kranj (MOK) so z lastnimi nakupi, državno dobavo in tudi donacijami zbrali skupno 20.000 zaščitnih mask, od tega so jih 1500 prispevali župan MOK Matjaž Rakovec ter podžupana Janez Černe in Robert Nograšek. KS Center je od MO Kranj prejela 400 brezplačnih zaščitnih troslojnih mask, namenjenih starejšim krajanom (65+) in ranljivim skupinam.

Maske bodo na razpolago upravičencem, to je krajanom, starejšim od 65 let in pripadnikom ranljivih skupin (do 3 maske na osebo), v uradu KS Center, Tomšičeva 21:

  • v soboto, 11. aprila od 15.30 do 16.30 ure;
    • v torek, 14. aprila od 15.30 do 16.30 ure;
    • v četrtek, 16. aprila od 15.30 do 16.30 ure.

Pomoč pri nabavi živil

MO Kranj je odprla brezplačno telefonsko številko 080 18 85 za vse, ki zaradi bolezni ali drugih težav ne morejo sami po živila. Mestna občina Kranj bo strošek živil založila iz svojih sredstev in naročnikom paketov poslala račun. Podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Pošta Slovenije na poti samoukinitve – 2. del

Ko je Pošta Slovenije pred natanko dvema letoma napovedala krajšanje obratovalnega časa poštnega urada na Poštni ulici 4 (tukaj), ni bilo treba biti jasnovidec, da bi uganili nadaljnji potek dogodkov. In res: leto za tem je vodstvo Pošte ugotovilo, da je uradu upadel promet. Dlje kot ima poslovalnica zaprta vrata, manj ima strank?! Kakšno presenečenje!

Ko je januarja letos nato sledilo dodatno skrajšanje obratovalnega časa in prehod na deljen delovni čas (tukaj), ni bilo dvoma, da je končni cilj zaprtje urada. Le katera firma, ki je pri zdravi pameti, ima v soboto dopoldan v mestnem središču zaprta vrata?! Pošta Slovenije, itak.

Ni preteklo devet mesecev in na občino je priromal dopis (tukaj), v katerem Pošta prosi občino za mnenje o preoblikovanju poštnega urada v t. i. »pogodbeno pošto«. Ne veste, kaj je »pogodbena pošta«? To je lahko v bistvu kdorkoli, npr. trafika, trgovina, turistično informacijski center…, ki mu Pošta s pogodbo prepusti opravljanje neposrednega stika s strankami.

KS Center je županu svetovala, naj poda odklonilno mnenje (tukaj). Mnenje občine sicer ni zavezujoče, vendar ga Pošta mora predložiti Agenciji za komunikacijska omrežja, ki odloči o preoblikovanju poštnega urada v pogodbeno pošto. Ker Pošta še vedno ni razkrila konkretnih podatkov o poslovnih rezultatih, jo je župan pozval, naj najprej predloži analizo stanja z obrazloženimi in utemeljenimi razlogi za zaprtje urada (tukaj).

Odgovor Pošte (tukaj) je bil pričakovan: število storitev, ki jih uporabniki opravijo na pošti 4106, se je v letu 2019 glede na leto 2018 znižalo za 26,5%. Logično. Je mar kdo pričakoval, da se bo s skrajšanjem in deljenjem delovnega časa število opravljenih storitev povečalo?

Sočasno s pravkar omenjenim dopisovanjem se je na spletu pojavila napoved javne dražbe nepremičnine na Poštni ulici 4. Izklicna cena za celotno stavbo: 1,5 mio evrov. In zdaj smo pri bistvu problema: Pošti Slovenije se preprosto ne dá ukvarjati s svojim osnovnim biznisom; opravljanje poštnih storitev zanjo ni več dovolj zanimivo v primerjavi s prodajo nepremičnine. Zato vodstvo Pošte že zadnji dve leti z vsiljevanjem skrajšanega obratovalnega časa sámo sebi pripravlja teren, na katerem bo upravičevalo zaprtje poštnega urada. Saj veste: spremenjene navade potrošnikov, promet nam upada, potrebna je racionalizacija, pa optimizacija…

Povsem nesprejemljivo in nepredstavljivo je, da bi mestno središče tretje največje občine v državi ostalo brez izvajalca poštnih storitev. Zato mora občina še naprej nasprotovati preoblikovanju poštnega urada. Z vidika mestnega središča bi bila sprejemljiva rešitev tudi ustanovitev t. i. kolokacije, po kateri bi se v obstoječi poslovalnici poleg poštnega okenca odprlo še okence upravne enote in okence občinske uprave. S tem bi Stari Kranj pridobil dodatne javne vsebine, ki bi prispevale k izboljšanju kakovosti bivalnega in poslovnega okolja ter povečale obisk mestnega središča.

ACHTUNG: dvanajst ur zapore prometa v mestu

V nedeljo, 7. julija, bo po nekaterih ulicah in trgih mestnega jedra med 7. uro zjutraj in 19. uro zvečer potekala športna prireditev »Slovenski 12-urni tek«.

Tek bo potekal po trasi Glavni trg – Cankarjeva – Tavčarjeva – Maistrov trg – Gregorčičeva – Slovenski trg – Koroška – Maistrov trg – Prešernova – Glavni trg, na kateri bo zaprt promet med 7. uro zjutraj in 19. uro zvečer.

Organizator prireditve je zavezan, da glede na potek prireditve oziroma na vrzeli med tekači v največji možni meri omogoča dostope z vozili do posameznih objektov in parkirišč v območju zapore.

https://www.slo12run.si/

Zdaj uradno: poslovalnica v mestu predvidena za zaprtje – župan protestiral pri generalnem direktorju Pošte

Pred mesecem dni smo na ljubljansko poslovno enoto Pošte Slovenije poslali dopis (tukaj), v katerem smo izrazili nestrinjanje z nadaljnjim skrajševanjem delovnega časa poštnega urada v mestnem jedru. Zdaj smo prejeli odgovor, v katerem ljubljanska poslovna enota Pošte odkrito priznava, da predvideva nadaljnje upadanje osnovnih poštnih storitev in končno zaprtje urada na Poštni ulici.

V odgovoru, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj, Pošta utemeljuje svojo odločitev s poslovnimi analizami in drugimi yada yada argumenti, od katerih je za razumevanje položaja ne-bodi-jih-treba starih mestnih jeder ključna naslednja poved:

»Uporabniki poštnih storitev lahko vse storitve, razen prevzema obveščenih poštnih pošiljk, opravijo na bližnjih poštah.«

Razumete poanto? Namesto da bi poštne storitve Kranjčanom zagotovili v mestnem jedru in s tem v mesto pritegnili več obiskovalcev, bodo tu poslovalnico raje zaprli, prebivalci in biznisi iz centra pa naj hodijo na Planino oziroma na Dražgoško 8. Res dalekovidno!

Generalnega direktorja Pošte Slovenije je k preklicu odločitve o skrajšanju delovnega časa pozval tudi župan Rakovec (tukaj).

Če bo Pošta Slovenije nadaljevala s svojo zgrešeno politiko zapiranja, bo treba v sodelovanju z občino najti poslovnega partnerja, ki bo na pogodbeni podlagi prevzel opravljanje poštnih storitev v mestnem jedru. Stari Kranj ne sme ostati brez poštnih storitev.

Pošta Slovenije po poti samoukinitve

Ko je pošta 4106 na Poštni ulici lanskega oktobra prešla na deljen in skrajšan delovni čas, je KS na tej spletni strani napovedala, da je to zgolj prvi korak v smeri zaprtja urada (tukaj). Minilo je dobro leto in že je napovedano novo skrajšanje delovnega časa.

Od 3.1.2019 bo pošta dopoldan odprta le do 10.30 ure, popoldan do 17. ure (ob ponedeljkih, sredah in petkih) oziroma 18. ure (ob torkih in četrtkih), ob sobotah pa naj bi bila po novem sploh zaprta! Napovedano skrajšanje odpiralnega časa je neutemeljeno in za uporabnike popolnoma nefunkcionalno, zato bo vodilo k upadu obiska pošte, ta pa bo izgovor za nadaljnje krčenje obratovalnega časa… in tako naprej do končnega zaprtja.

Na Pošto Slovenije smo naslovili pismo (tukaj), v katerem jih pozivamo, da omogočijo poslovanje pošti 4106 v nespremenjenem obratovalnem času.