Aktualno

Pošta Slovenije bi izvajanje poštnih storitev zaupala dimnikarstvu Dovrtel

Med poslovnimi subjekti in krajani je ta teden završala novica, da naj bi Pošta Slovenije v začetku novembra zaprla svojo poslovalnico na Poštni ulici in izvajanje poštnih storitev s pogodbo prepustila dimnikarstvu Dovrtel, ki bi to dejavnost opravljal na lokaciji svojega podjetja, t. j. na Koroški cesti 45.

Ta novica je tudi na občini povzročila nemalo začudenja, saj o sprejetju te enostranske odločitve ni bila vnaprej obveščena, pa čeprav je s Pošto vodila razgovore o tem, da bi izvajanje poštnih storitev ohranili v mestnem središču. V igri sta bili dve rešitvi: po prvi bi pogodbeno pošto prevzela Komunala Kranj, po drugi pa bi poštne storitve še naprej opravljala Pošta, le v manjšem in cenejšem prostoru. Prostorska rešitev za eno in drugo varianto se je iskala v delu pritličnega poslovnega prostora na Glavnem trgu 17 poleg šivalnice.

Kje se je zataknilo? Kolikor je mogoče razbrati iz dostopnih podatkov, so zadnji pogovori potekali v smeri, da poštne storitve še naprej izvaja Pošta s svojimi zaposlenimi v drugem prostoru, pri čemer pa je bila po oceni Pošte ponujena lokacija na Glavnem trgu 17 zanjo premajhna. Na tej točki je komunikacija konec avgusta letos iz neznanih razlogov zamrla, kar je Pošta izkoristila za sprejem ponudbe dimnikarstva Dovrtel, češ da so pogovori z občino potekali predolgo, zdaj pa je kakor »v časovni stiski«.

Dejstvo je, da je nova lokacija, kjer naj bi se storitve izvajale, popolnoma neprimerna. Koroška cesta 45 je za stanovalce mestnega središča od rok, podobno kot centralna pošta na Dražgoški. Dvesto metrov naprej se nahaja Petrolov servis, kjer prav tako sprejemajo pisemske pošiljke, kar dodatno kaže na nesmiselnost odločitve Pošte: mestno središče, kjer je največja koncentracija uporabnikov, izvajalca poštnih storitev očitno ne potrebuje, na obrobju mesta pa si lahko neposredno konkurirata dva.

MO Kranj in KS Center se z enostransko odločitvijo Pošte ne strinjata in ji bosta nasprotovali. Krajani pa že napovedujejo zbiranje podpisov pod peticijo za zagotavljanje poštnih storitev v mestnem središču.

V Kranju se je začel projekt Prostofer

Danes je začela v Mestni občini Kranj uradno delovati brezplačna telefonska številka 080 10 10 v okviru projekta Prostofer, ki zagotavlja brezplačen prevoz starejšim in invalidom s pomočjo voznikov prostovoljcev. Upravičenim uporabnikom bo poslej na voljo brezplačen prevoz do zdravstvenega doma, lekarne ali dnevnega centra za starejše, in sicer v e-avtomobilu, ki ga zagotavlja občina. Prevoze, ki jih bo izvajalo sedem prostovoljcev, bodo zagnali 17. septembra.

Prostofer, trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših in invalidov, je namenjen občanom in občankam nad 65 let, mlajšim upokojencem in invalidom, ki ne vozijo sami, imajo slabše povezave z javnim prevozom, so prejemniki socialne pomoči, imajo nizke pokojnine in nimajo sorodnikov, ki bi jim nudili prevoz. Njihov klic na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsak delovni dan med 8. in 18. uro bo sprejel komunikacijski center. Ta bo zabeležil podatke klicatelja in lokacijo prevoza ter o tem obvestil voznika. Prevoze je potrebno naročiti vsaj tri dni pred želeno storitvijo. Izvajali se bodo vsak delovnik med 7. in 18. uro, začenši s 17. septembrom 2021.

E-vozilo, za katerega je poskrbela Mestna občina Kranj (MOK), bo primarno namenjeno prevozu občank in občanov do zdravstvenih in javnih ustanov, ki se nahajajo na območju občine, pa tudi do Splošne bolnišnice Jesenice in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Če bo na razpolago tako vozilo kot prostovoljec, in ne bo povpraševanja po prevozih do zdravstvenih in javnih ustanov, se bodo lahko opravili tudi prevozi upravičencev za nujni obisk trgovine in druge storitvene dejavnosti ter za namene družabnega življenja, kot na primer prevoz do obiska dnevnih centrov za starejše in invalide ter drugih medgeneracijskih središč oziroma programov za starejše in invalide. Prevozi niso namenjeni nepokretnim ali hudo bolnim, saj prostovoljci za delo z njimi niso usposobljeni.

MOK zbira prijave za dodatne voznike prostovoljce na telefonski številki 04 23 73 371.

12-urni tek: dolgotrajna zapora prometa v mestnem jedru

V nedeljo, 22. avgusta, bo od 7. do 19. ure potekal slovenski 12-urni tek po ulicah mestnega jedra.

Potek proge 12-urnega teka

Tek bo potekal po trasi Glavni trg – Cankarjeva – Tavčarjeva – Maistrov trg – Gregorčičeva – Slovenski trg – Koroška – Maistrov trg – Prešernova – Glavni trg, na kateri bo zaprt promet med 5.30 uro zjutraj in 19.30 uro zvečer.

Organizator prireditve je zavezan, da glede na potek prireditve oziroma na vrzeli med tekači v največji možni meri omogoča dostope z vozili do posameznih objektov in parkirišč v območju zapore.

https://www.slo12run.si/

Zapore prometa zaradi kolesarskih dirk

V soboto, 24. 7., in nedeljo, 25. 7., bodo ulice Kranja prizorišče tradicionalnih kolesarskih dirk v sklopu Kolesarskega praznika v Kranju 2021.

Zaradi izvedbe dirk je MO Kranj organizatorju, Kolesarskemu klubu Kranj, dovolila začasne popolne zapore z vmesnimi prekinitvami na naslednjih odsekih ulic:

Proga v soboto, 24. 7.

OD 13.30 DO 23.00 s premori med posameznimi dirkami oz. krogi dirke bodo 24. 7. pod zaporo:

•          Ljubljanska cesta od rondoja pod Jelenovim klancem do Koroške

•          Koroška cesta od Ljubljanske do Stošičeve

•          del Bleiweisove pri Gorenjski banki

•          Stritarjeva ulica

•          Gregorčičeva ulica od Stritarjeve do Maistrovega trga

•          Slovenski trg.

Proga v nedeljo, 25. 7.

OD 12.30 DO 18.30 s premori med posameznimi dirkami oz. krogi dirke bodo 25. 7. v mestnem središču pod zaporo:

•          Koroška cesta od Ljubljanske do Bleiweisove (rondo)

•          Slovenski trg (obe ulici)

•          Gregorčičeva od Stritarjeve do Maistrovega trga in Ljubljanske

•          Maistrov trg

•          Prešernova ulica

•          Glavni trg

•          Poštna ulica

•          Ljubljanska cesta (Jelenov klanec).

Mestna občina Kranj sodeluje v projektu ANIMA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sklopu mednarodnega projekta ANIMA posvetil večjo pozornost dejavnosti Letališča Ljubljana in prebivalcem, ki živijo v okoliških občinah. Želijo preučiti problematiko naraščajočega letalskega prometa in vzpodbuditi razvoj novih pristopov za obvladovanje hrupa ter zmanjševanje negativnih vplivov na javno zdravje.

Maja 2021 so tako v sodelovanju z Mestno občino Kranj organizirali delavnico v ožjem krogu, o kateri si lahko preberete tukaj.

Povabilo prebivalcem k sodelovanju

V iskanju rešitve za reševanje hrupa, ki moti prebivalce, pa trenutno na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajajo Raziskavo počutja v lokalnem okolju v občinah ob letališču. Vabila so poslali 650 naključnim prebivalcem občin Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Komenda, Kranj, Mengeš, Šenčur in Vodice.

K sodelovanju pri raziskavi vabijo tudi ostale krajane, da izrazijo svoje mnenje. Pri študiji lahko sodeluje vsak, ki je starejši od 18 let, in ima telefon, ki omogoča sodelovanje. Natančna NAVODILA so na voljo na NIJZ spletni strani:

https://www.nijz.si/animapp

Vsi zbrani podatki bodo anonimni in uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Udeleženci raziskave bodo približno dva tedna odgovarjali na ankete preko mobilne aplikacije AnimApp, odvisno od posameznikove izbire pogostosti izpolnjevanja anket. Ko bo čas za izpolnjevanje ankete, bodo o tem samodejno obveščeni preko aplikacije AnimApp tako, da bodo na mobilni telefon vsak dan prejeli dva do štiri SMS sporočila. Izvajalci raziskave bodo hvaležni tudi za vse komentarje in pripombe.

MOK poziva prebivalce starega mestnega jedra k sodelovanju

Mestna občina Kranj se že več let zavzema za prenovo starega mestnega jedra. A ker je osnovni dokument za ta korak zastarel, je treba pripraviti nov občinski podrobni prostorski načrt. V ta namen je treba opraviti tudi geodetski posnetek starega mestnega jedra in bližnje okolice, pri čemer je ključno sodelovanje prebivalcev starega mestnega jedra z geodeti.

Podjetje Geobi (izvajalec del) je že začelo z meritvami in izvajalo jih bo predvidoma do 31. julija 2021. Vendar pa so sodelavci podjetja že v štartu naleteli na težave, saj jim je dostop do mnogih površin onemogočen zaradi neodzivnosti številnih lastnikov. 

Znotraj območja je treba posneti vso komunalno infrastrukturo, izveske na fasadah, klopi, svetilke, koše za smeti, oglaševalne panoje, drevesa, ograje, vhode v rove, tudi brežino, če je to le mogoče, pa atrije, ulice in druge podrobnosti, ki bodo prispevale h kakovostni izdelavi vsebine. Podatke bodo nato uporabili tudi za izdelavo konservatorskega načrta, ki je osnova za nov občinski podrobni prostorski načrt.

Ker je vsem mar za kakovost bivanja in lepo prihodnost v starem mestnem jedru, Mestna občina Kranj prijazno naproša prebivalce starega mestnega jedra, da geodetom omogočijo dostop, ki ga potrebujejo na njihovih naslovih za izvedbo naročenih storitev ob delovnih dneh med 7. in 19. uro vse do konca julija 2021.

Za več informacij lahko občani kontaktirajo izvajalca del podjetje Geobi na 041 78 70 68 oziroma Romano Fister Frelih z Urada za okolje in prostor na Mestni občini Kranj na romana-Fister-Frelih@kranj.si ali 04 23 73 151.

Sestanek Letališke partnerske skupine za okolje

5. maja je v organizaciji projekta ANIMA in MO Kranj potekal 2. sestanek Letališke partnerske skupine za okolje (LEPASO), ki se ga je med drugim udeležil tudi predsednik sveta KS Center kot predstavnik prebivalcev v vplivnem območju ljubljanskega letališča.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se Letališka partnerska skupina za okolje razširi med drugim s predstavnikom občin, ki se nahajajo v vplivnem območju letališča, in s predstavnikom prebivalcev. Razširjena skupina bo po vzoru Foruma dialoga pri frankfurtskem letališču trajno delovala kot prostor komunikacije, sodelovanja in mediacije med letališčem, njegovimi uporabniki in lokalnimi prebivalci.

Kot eno prvih aktivnosti bo Forum dialoga za ljubljansko letališče organiziral skupaj z vsemi predstavniki občin in predstavniki prebivalcev sestanek, na katerem bodo strokovnjaki za meritve hrupa in strokovnjaki za hrup in zdravje pojasnili metode in pomene meritev hrupa ter možne vplive na zdravje ljudi.

Kontrola zračnega prometa Slovenije bo v letošnjem letu pričela izvajati projekt
za uvedbo sprememb v zračnem prostoru letališča Ljubljana. Drugače kot v preteklosti, ko so se spremembe zračnih poti uveljavile mimo vednosti in volje prebivalcev, bodo to pot vse deležnike predhodno obvestili o nameravanih spremembah in pridobili njihovo mnenje.

Lastnik ljubljanskega letališča, Fraport Slovenija, se je zavezal, da bo poročal Forumu dialoga za ljubljansko letališče o možnostih za ponovno izvajanje monitoringa hrupa. Prevzel bo tudi vlogo obravnavanja vseh pritožb zaradi hrupa letalskega prometa. Občani naj pritožbe naslovijo preko spletnega
obrazca na naslovu:

https://www.fraport-slovenija.si/sl/podjetje/kontakt/

ali preko elektronskega poštnega naslova okolje@fraport-slovenija.si.

Prihodnje šolsko leto v novi OŠ Janeza Puharja Kranj – Center

Po uspešno izvedeni obnovi vzhodnega krila šole pri Prešernovem gaju je MO Kranj sprejela Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, ki je bil nedavno objavljen v Uradnem listu št. 44/2021.

Z uresničitvijo tega odloka bo nekdanja podružnična šola Center pri Prešernovem gaju skupaj z obnovljenim vzhodnim krilom zaživela kot samostojna osnovna šola, kar je bila dolgoletna želja krajanov KS Center.

Poleg nove matične šole v sestavo zavoda sodi še Podružnična šola Primskovo in oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na Komenskega 4. Skupna zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je tako 31 oddelkov: 21 za matično šolo in 10 za Podružnično šolo Primskovo.