Aktualno

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke.

Brezplačno boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov. V Mestni občini Kranj se bo zbiranje nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo začelo v ponedeljek, 17. oktobra 2011 in bo trajalo do ponedeljka, 24. oktobra 2011:

 • KS Zlato polje, ponedeljek, 17. 10. , od 16.15. – 19. ure, pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti,
 • KS Stražišče, torek, 18. 10., od 10. – 13. ure, na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto,
 • KS Žabnica, torek, 18. 10. , od 13.15. – 16. ure, parkirišče ob rokometnem igrišču,
 • KS Bitnje, torek, 18. 10. , od 16.15. – 19. ure, parkirišče, Srednje Bitnje 128
 • KS Gorenja Sava, sreda, 19.10., od 10. – 13. ure, parkirišče pri trgovini AHA na Gorenjesavski cesti
 • KS Besnica, sreda, 19. 10., od 13.15. – 16. ure, parkirišče pred Pošto,
 • KS Mavčiče, sreda, 19.. 10., od 16.15. – 19. ure, parkirišče nasproti pokopališča Mavčiče,
 • KS Britof, četrtek, 20. 10., od 10. – 13. ure, parkirišče ob nogometnem igrišču,
 • KS Čirče, četrtek, 20. 10., od 13.15. – 16. ure, parkirišče pri nogometnem igrišču,
 • KS Center, četrtek, 20. 10., od 16.15. – 19. ure, na Gregorčičevi ulici pri Prešernovem gaju (Hortikulturno društvo)
 • KS Trstenik, petek, 21. 10., od 10. – 13. ure, Trstenik pri trgovini
 • KS Golnik, petek, 21.10., od 13.15. – 16. ure, makadamsko parkirišče nasproti gasilskega doma
 • KS Kokrica, petek, 21. 10., od 16.15. – 19. ure, parkirišče pred Domom krajanov,
 • KS Vodovodni stolp, ponedeljek, 24.10., od 13. – 16. ure, parkirišče pri OŠ Simona Jenko
 • KS Primskovo, ponedeljek, 24.10., od 16.15. – 19. ure, pred Zadružnim domom na Jezerski cesti

Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov.

Med nevarne odpadke sodijo:

odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi…

Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi.

Ko na primer porabimo barvo, je embalaža v kateri je bila barva, tudi nevaren odpadek.

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil, vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov?

V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, se nahajajo snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, lahko škodujejo našemu zdravju in našemu okolju.

Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke, ne v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. Zato jih moramo odložiti ločeno.

Prijazno pozivamo vsa gospodinjstva, da nevarne odpadke prinesete na zbirno mesto in nam omogočite, da jih varno odstranimo.