Zbor krajanov na temo načrtovanih sprememb prometne ureditve

Kot smo napovedali v obvestilu, ki ste ga prejeli konec avgusta, bo

v sredo, 5. oktobra 2016, ob 18. uri v stavbi Mestne občina Kranj, Slovenski trg 1, soba 15,

potekal zbor krajanov na temo načrtovanih sprememb prometne ureditve v mestnem jedru.

Spremembe se načrtujejo med drugim v naslednjih smereh:

  • dostop vozil v mesto npr. za potrebe dostave blaga, izvajanja popravil, servisiranja… bo omogočen samo tistim vozilom, ki bodo predhodno pridobila posebno dovolilnico, in bo časovno omejen do 10. ure dopoldan;
  • če je na stanovanje več kot eno vozilo, bo možno pridobiti dovolilnico za vstop v mesto samo za prvo vozilo; z drugim vozilom se ne bo več mogoče zapeljati v
  • mestno jedro, bo pa možno parkiranje na parkirišču pri Čebelici oz. na Hujah;
  • za pridobitev dovolilnice bo treba plačati;
  • uvedba plačljivega parkiranja na Sejmišču – območja okoliških stanovalcev, ki bodo upravičeni do dovolilnice za dolgotrajno parkiranje, še niso natančno določena.

Ljudje, ki v mestu živijo, delajo in imajo v njem investirana svoja sredstva, imajo pravico, da so pravočasno obveščeni o občinskih načrtih za poostritev zapore prometa in da o načrtovanih spremembah izrazijo svoje mnenje, še preden so spremembe sprejete. Zato sklicujemo zbor krajanov in vas vabimo, da se ga udeležite v čim večjem številu.