Zapore ulic v KS Center ob izvedbi prireditve Prešernov smenj 2023

V sredo, 8.2.2023, se bo v Kranju odvijal tradicionalni Prešernov smenj.

Zaradi prireditve bodo popolnoma zaprte naslednje ceste:

od 6.00 do 18.00 ure:

 • ZAPORA 2: križišče Stritarjeve in Gregorčičeve ulica (Stritarjeva ulica ,
  Gregorčičeva je zaprta do Prešernovega gaja
 • ZAPORA 3: križišče Koroške ceste in ceste med Globusom in Delavskim domom
  (Koroška cesta 2a)

od 7.00 do 18.00 ure:

 • ZAPORA 1: potopni količki »pri Čebelici« (Cesta 1. maja1a)
 • ZAPORA 11: križišče Gregorčičeve cesta pri potopnih količkih (Gregorčičeva cesta 1)
  od 9.00 do 18.00 ure:
 • ZAPORA 4: križišče Poštne in Tavčarjeve ulice (Poštna ulica 3)
 • ZAPORA 5: križišče Tavčarjeve in Maistrovega trga (Maistrov trg 10)
 • ZAPORA 6: križišče Gregorčičeve ceste in Maistrov trg (Maistrov trg 1)
 • ZAPORA 7: križišče Jenkove in Tomšičeve ulice (Jenkova ulica 10)
 • ZAPORA 8: križišče Tomšičeve ulice in Glavni trg (Tomšičeva ulica 22)
 • ZAPORA 9: križišče Glavni trg in Cankarjeva ulica (Cankarjeva ulica 10)
 • ZAPORA 10: križišče Trubarjev trg (Trubarjev trg 10)
 • ZAPORA 12: križišče Gregorčičeve cesta in Slovenski trg (Slovenski trg 3)
 • ZAPORA 13: parkirišče pred avlo Mok (Slovenski trg 1)
 • ZAPORA 13a : cesta Slovenski trg

V času prireditev bo določena intervencijska pot, ki bo omogočalavstop in izstop za stanovalce v mestnem jedru in sicer bo potekala na relaciji: Poštna ulica, Tavčarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Tomšičeva ulica do Reginčeve ulice.

Na dan prireditve bo parkirišče pri Čebelici na voljo zgolj stanovalcem mestnega jedra s parkirnimi dovolilnicami.