Posvet z županom o prevozninah v mestnem jedru

Občina se želi s krajani in drugimi deležniki pogovoriti o podrobnostih prometnega režima, ki v mestnem jedru zahteva plačilo dodatne pristojbine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, zato sklicuje posvet dne 4. 10. 2022 ob 17. uri v sejni sobi 15, Mestne občine Kranj. Na posvetu bosta med drugim prisotna župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe.

Skladno s 33. členom Odloka o občinskih cestah se za vozila, ki so težja od dovoljene teže, določi plačilo dnevne, mesečne ali letne prevoznine. V ilustracijo: dnevna prevoznina za vozila do 5 ton največje dovoljene mase znaša 20 evrov, za vozila nad 20 ton pa že 300 evrov.

To določilo sicer velja za vse občinske ceste, toda do posebnega odraza pride šele v območju omejenega prometa v starem mestnem jedru, kjer je največja dovoljena masa vozil omejena na 3,5 tone. Ker praktično vsak kamion presega to omejitev, plačilo prevoznine predstavlja dodaten strošek vsem tistim, ki potrebujejo dostavo z večjimi in težjimi vozili: npr. lastnikom nepremičnin, v katerih potekajo večja gradbena dela; nekaterim podjetnikom; stanovalcem, ki potrebujejo dostavo energentov z vozili…

Zaradi pritožb krajanov in investitorjev je KS Center občini predlagala možne rešitve tega problema. Ker gre za pomembno vprašanje, pozivamo prizadete krajane, nosilce poslovnih dejavnosti in lastnike nepremičnin, da se udeležijo posveta

v torek, 4. 10. 2022, ob 17. uri v sejni sobi 15 Mestne občine Kranj.

Vabilo župana tukaj.