Nova pošiljka zaščitnih mask

KS Center je od MO Kranj prejela novo pošiljko zaščitnih troslojnih mask, namenjenih starejšim krajanom (65+) in ranljivim skupinam.

Maske bodo na razpolago upravičencem (5 mask/osebo) v uradu KS Center, Tomšičeva 21, v času uradnih ur, ob torkih in četrtkih od 15.30 do 16.30 ure.