Zaradi asfaltiranja začasno zaprto parkirišče Čebelica

Komunala Kranj obvešča krajane, da bo

v torek, 15. 11., in sredo, 16. 11.,

zaradi asfaltiranja onemogočen dostop na parkirišče Čebelica. Ker bo otežen tudi izstop že parkiranih vozil, Komunala prosi krajane, da svoja vozila pravočasno umaknejo s parkirišča Čebelica in v času zapore uporabljajo parkirišče ob Likozarjevi ulici.