Javna razgrnitev osnutka Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre

Mestna občina Kranj ureja stanje kanjona reke Kokre, saj je zaznana velika potreba po intenzivnejšem urejanju in vzdrževanju primerne infrastrukture kanjona. Dolgoročni namen pripravljenega Odloka je varstvo naravnih vrednot sredi mesta, ohranjanje vidne podobe območja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter dolgoročno doseganje ugodnega ohranitvenega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov.

Meščanom in obiskovalcem pa želimo ponuditi kakovostno izkušnjo kanjona s sonaravnim urejanjem in vzdrževanjem primerne infrastrukture ter vsemi elementi trajnostnega razvoja območja.

Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 11. maja 2023 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj oz. po e-pošti na naslov mok@kranj.si.

Več na: https://www.kranj.si/javna-razgrnitev-osnutka-odloka-o-naravnem-spomeniku-kanjon-reke-kokre.